Høj kvalitet er kernen i vores forretning

Markedsudvikling: Kvalitet - Høj kvalitet er kernen i vores forretning

At levere revisions-, skatte- og rådgivningsydelser af høj kvalitet er en parameter, vi ikke går på kompromis med. Derfor er kvalitetsagendaen til alle tider et prioriteret strategisk indsatsområde for PwC.

Vores kunder skal opleve, at de med PwC som samarbejdspartner altid får et troværdigt og gennemarbejdet beslutningsgrundlag i forhold til den videre udvikling af deres forretning. Som et led i dette udvikler vi kontinuerligt vores medarbejdere, så de kan levere løsninger med høj kompetence og kvalitet. Derudover tilpasser vi løbende vores kvalitetsstyringssystemer. Alt dette er grundlaget for, at kvaliteten af vores rådgivning sætter standarden i branchen, og at vi som revisorer lever op til hvervet som offentlighedens tillidsrepræsentant.

Kontinuerlig uddannelse

Den løbende uddannelse af vores medarbejdere og partnere er altafgørende for PwC, da det er dem, der opretholder og udfører kvalitetsbevidst revision og rådgivning hver eneste dag. I 2012/13 var det samlede antal uddannelsestimer 165.790. Alle medarbejdere og partnere har bl.a. gennemført en obligatorisk e-learning i PwC’s code of conduct og risk management-procedurer.

Høj kvalitet med de rette systemer

Foruden vores faglige uddannelse arbejder vi systematisk med hele tiden at optimere og udvikle vores kvalitets- og risikostyringssystemer. Disse omfatter bl.a. PwC’s globale revisionsmetodik og vores fælles revisionsværktøj, der skaber konsistens i udførelsen af revisionen.

Vi har også detaljerede værktøjer til at sikre vores uafhængighed − bl.a. via en uafhængighedsfunktion, der kan konsulteres. Derudover har vi systemer til at kontrollere, at retningslinjer er opdateret samt omfattende overvågningssystemer mv. PwC’s kvalitetsstyringssystemer medvirker til, at vi lever op til gældende standarder, og at kvaliteten af vores ydelser er i top. Vi har en Risk Management-organisation, der løbende overvåger risici med henblik på at minimere disse og udvikle de rette løsninger.

Europa-Kommissionens udspil til en revisionsreform

Europa-Kommissionens forslag til en reform af revisionsmarkedet drøftes stadig, og det er endnu uvist, hvornår drøftelserne eventuelt udmøntes i konkret regulering. PwC støtter tiltag, der understøtter revisors uafhængighed og høj revisionskvalitet. Modsat mener vi, at forslaget om tvungen rotation af revisionsfirmaer begrænser valgmulighederne og konkurrencen. I USA har Repræsentanternes Hus i juli måned med overvældende flertal vedtaget, at der ikke kan indføres tvungen rotation af revisionsfirmaer for børsnoterede selskaber i USA. De internationalt gældende regler for revisors uafhængighed er strammet væsentligt op de seneste fem til ti år. Det vil efter PwC’s opfattelse have en negativ effekt på europæisk erhvervsliv, hvis der alene inden for EU indføres yderligere begrænsninger for virksomhedernes mulighed for at søge rådgivning hos deres revisor.