Kundernes foretrukne samarbejdspartner

Markedsudvikling - Kundernes foretrukne samarbejdspartner

Vores dedikerede fokus på at skabe værdi for vores kunder bevirker, at PwC kommer ud af året med vækst i omsætningen og øget kundetilfredshed. Dermed fastholder PwC i et konkurrencepræget erhvervsklima positionen som markedsleder. Et resultat, vi er særligt stolte af.

Det pressede erhvervsklima har naturligt skabt en skærpet konkurrencesituation, også i revisions-, skatte- og rådgivningsbranchen. Det er selv med disse hårde vilkår lykkedes PwC at styrke vores samlede markedsposition gennem et dedikeret fokus på at skabe værdi for vores kunder. Således viser årets resultat, at PwC er markedsledende i Top Tier, Mid Tier og SMV.

  • Blandt de 100 største virksomheder (Top Tier) har vi en markedsandel på 35 % målt på revisionskunder, mens hele 79 % har valgt PwC som samarbejdspartner inden for et eller flere af vores ydelsesområder, omfattende revision, skat og rådgivning.
  • PwC er også den førende revisionsforretning blandt landets 900 Mid Tier-virksomheder med en markedsandel på 27 % og en meget tilfredsstillende udvikling, hvor vi leverer ydelser inden for revision, skat og/eller rådgivning til 42 % af de danske virksomheder i Mid Tier.
  • Hvad angår de små og mellemstore virksomheder (SMV), har vi fastholdt vores markedsandel på 13 %.
  • På det offentlige marked – Public – er vi førende inden for rådgivning om offentlig-private partnerskaber (OPP) og inden for ældresektoren. Vi har også en styrket position i bl.a. bolig-, uddannelses- og forsyningssektoren.

Betjener kunderne med alle kompetencer

Gennem vores løbende kundekontakt oplever vi, at kundernes strategiske temaer strækker sig ind i stort set alle dele af deres forretning. For at kunne rådgive vores kunder optimalt er det derfor nødvendigt, at vi kan sparre med dem om deres forretningsmæssige udfordringer over en bred kam. Vi skal have de helt rigtige kompetencer, og vi skal kunne bringe disse i spil over for kunderne.

Som samlet revisions-, skatte- og rådgivningshus har PwC et særligt stærkt udgangspunkt for at kunne assistere kunderne med at realisere deres strategiske målsætninger. Konkret har vi i året på tværs af markedssegmenter bl.a. hjulpet vores kunder med:

  • Omkostnings- og driftseffektivisering. Vi har sammen med vores kunder bl.a. forbedret indtjeningen og det finansielle beredskab ved at øge driftseffektiviteten og skabe mærkbare omkostningsreduktioner.
  • It-optimering. På it-området har virksomhederne også haft behov for at effektivisere, ligesom de har haft fokus på it-sikkerhed og risikostyring. I samarbejde med kunderne har vi derfor gennemgået og styrket deres informationssikkerhed, herunder it-sikkerhed, og hjulpet dem med håndtering af den stigende trussel fra cybercrime. De offentlige kunder har vi især rådgivet inden for effektiv administration af it-systemer.
  • Værdiskabende forretningsstrategi. De hårde markedsvilkår har skærpet virksomhedernes fokus på deres forretningsstrategi og forretningsmodel. For at skabe et bedre forretningsmæssigt afsæt har vi derfor sammen med den enkelte kunde optimeret kundens forretningsmodel og set på, hvor værdiskabelsen sker i virksomheden, og hvordan kunden kan forbedre denne. Her har en øget kundefokusering også været relevant.

Læs mere