Tættere på fremtidens PwC

Vision og Mission

Det er vores vision at være det revisions-, skatte- og rådgivningshus i Danmark, der skaber mest værdi for vores relationer. Vi har i år sat målrettet udvikling og øget eksekvering af vores strategi i højsædet.

PwC Danmarks strategi tager afsæt i PwC’s globale strategi, der består af fem strategiske prioriteringer: revenue, talent, profitability, quality og brand. Vi har inden for hvert område udpeget en række indsatsområder, som vi har arbejdet målrettet med i løbet af året, og gennem effektiv eksekvering har vi opnået gode resultater.

Relationer, værdi og kvalitet

Relationer, værdi og kvalitet er grundlæggende for måden, vi arbejder med vores strategi på. Relationer, værdi og kvalitet sætter retningen for vores beslutninger og handlinger, og vi tror på, at vi med disse for øje fortsat vil lykkes med at skabe succes for vores kunder og hinanden.

Forankring af strategien

Den succesfulde eksekvering af vores strategi er lykkedes, og vi har fulgt fremdriften i de udpegede indsatsområder meget tæt. Det har været tydeligt, hvem der har det drivende ansvar, hvad der skal udføres, hvordan det skal ske, og hvordan der bliver fulgt op. Målene og indsatsområderne for strategien er forankret i forretningsplaner i den enkelte afdeling og er indarbejdet i medarbejdernes og partnernes personlige målplaner. Det er bl.a. lykkedes os at:

  • fastholde positionen som Danmarks førende revisions-, skatte- og rådgivningshus, og vi er markedsledende i alle markedssegmenter*
  • styrke vores brandposition ved bl.a. at tilbyde vores erhvervsrelationer viden, inspiration og netværk
  • styrke vores position som attraktiv virksomhed at gøre karriere i
  • højne kvalitetsniveauet i vores processer og ydelser
  • opbygge nye strategisk vigtige kompetenceområder - bl.a. inden for rådgivning og skat
  • skabe en konkurrencedygtig organisation med stærk finansiel styrke.
Vision og Mission

Relationer

Vi skaber og udvikler langvarige relationer til vores kunder og medarbejdere og leverer vores bedste − hver gang.

Værdi

Vores kunder og medarbejdere oplever, at vi interesserer os oprigtigt for deres udfordringer og finder løsninger − sammen med dem.

Kvalitet

Vores grundlag for forretningen er høj kvalitet og konkurrencedygtighed − leveret af branchens dygtigste medarbejdere.

Rettidig tilpasning

For at skabe en konkurrencedygtig organisation har vi som mange af vores kunder haft målrettet fokus på at tilpasse forretningen gennem løbende omkostnings- og driftseffektivisering. Det er en nødvendig tilpasning, vi har gennemført over de seneste par år, og det er også en del af vores fokus fremadrettet.

Det er væsentligt, at der skabes værdi i vores processer. For at optimere værditilvæksten har vi udviklet en kompetent og effektiv intern supportorganisation (Operations), hvor den enkelte afdeling – Finance, It, Business Development & Sales Support, Marketing & Communication, Human Capital, Legal og Facility – er fokuseret på forretningens primære behov. Dette tilfører også kvalificeret eksekvering af PwC’s strategi, som kun løftes fuldt ud gennem kompetent support og rådgivning.

Fokuseret ledelse

Også på ledelsesniveau har vi styrket vores organisering, så den understøtter vores forretningsområder. Det har skabt en mere fokuseret ledelse og styrket vores beslutningskraft. Det betyder, at vi er mere omstillingsparate og hurtigt kan tilpasse os udviklingen i markedet.

*) Top Tier (100 største virksomheder i Danmark) Mid Tier (følgende 101-1.000 virksomheder i Danmark) SMV (1.001- små og mellemstore virksomheder i Danmark).