Feedback og ledelse udvikler talenter

Feedback og ledelse udvikler talenter

Vi har tiltrukket og fastholdt de dygtigste talenter og sat fokus på god ledelse og mere feedback i hverdagen. Samtidig har vi kickstartet vores Key talent-koncept og været i dialog med studerende fra hele landet til vores relationsskabende arrangementer.

I PwC er talentagendaen et højt prioriteret område, for uden de dygtigste medarbejdere og partnere har vi ikke det bedste grundlag for at udvikle vores forretning og sikre det rette kompetence- og kvalitetsniveau. Vi stiller høje krav til vores medarbejdere og partnere og rekrutterer målrettet high achievers. Vi har i år oplevet en markant stigning i antallet af high achievers, som ønsker at gøre karriere i PwC, hvilket er en positiv udvikling, som vi er stolte af.

Lancering af Key talent-koncept

I efteråret lancerede vi vores Key talent-koncept, der er et udviklingsforløb for udvalgte medarbejdere med et ekstraordinært potentiale. Formålet er at udvikle vores key talents i tæt samspil med vores topledelse og involvere dem i strategiprocessen. Key talent-konceptet er blevet modtaget med høj tilfredshed.

Branchens bedste ledere

PwC’s ledere spiller en afgørende rolle for vores succes. Vi tror på, at vi med dygtige ledere bedre kan motivere og udvikle vores medarbejdere og derigennem levere værdiskabende løsninger til vores kunder. Vores ambition er at have branchens dygtigste medarbejdere og ledere, og derfor har vi i år haft fokus på at videreudvikle vores ledelsesværdier og få konkretiseret, hvad god ledelse er i PwC. Det vil vi arbejde videre med, og fremadrettet vil vi også skabe yderligere incitament for at fremme den rette ledelseskultur.

Som et led i at forbedre ledelseskulturen i PwC gennemfører vi den årlige undersøgelse ”Upward Feedback”, hvor medarbejderne evaluerer deres ledere. I år har vi opnået et forbedret resultat, hvor den samlede vurdering af PwC’s ledere ligger over sidste års vurdering.

Mere feedback og anerkendelse

Vi lancerede i efteråret en kampagne, der satte feedback og anerkendelse på agendaen. Her blev rammerne sat for at gå i dialog om, hvad god feedback er i den enkelte afdeling, og der blev taget beslutninger om konkrete forbedringsområder. Dette arbejder vi videre med for at forbedre feedbackkulturen i PwC.

Godt fra start

Vi har igen i år afholdt en række relationsskabende arrangementer med studerende. Vores ambition er at tiltrække dygtige studerende og komme i dialog med dem. Vi har bl.a. afholdt PwC Challenge og 36 seats, der begge er casekonkurrencer, hvor de studerende får erfaring med at arbejde som rådgivere i PwC, og vi får indsigt i, hvordan de løser forskellige problemstillinger. Begge arrangementer har været en stor succes med meget positive tilbagemeldinger, og vi har allerede ansat en lang række af deltagerne. Vi har også startet en mentorordning i samarbejde med Københavns Universitets alumninetværk for studerende, der ønsker sparring fra dygtige og inspirerende personer i erhvervslivet.

Foruden vores relationsskabende arrangementer, der er en vigtig måde at komme i dialog med og tiltrække nye medarbejdere på, sætter vi nu også fokus på næste skridt i processen – nemlig det at komme godt fra start, når man er ny i PwC. En god start er afgørende for en succesfuld karriere, og vi ser frem til at styrke onboardingforløbet yderligere i det kommende år. Samtidig vil et andet væsentligt indsatsområde være synliggørelsen af PwC’s arbejde med fleksibilitet og mobilitet. Ligeledes fortsætter vi udviklingen med at tiltrække de allerbedste talenter, der kan udvikle og fastholde den innovative og entreprenante kultur, som er med til at skabe succes for vores kunder og for PwC.

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Feedback og ledelse udvikler talenter

PwC Danmark er en af de virksomheder i det globale netværk, der har den højeste medarbejdertilfredshed. Vi har igen i år oplevet en positiv udvikling i PwC’s årlige medarbejdertilfredshedsundersøgelse med det bedste resultat nogensinde. Vores overordnede tilfredshed er steget til 80 %, hvilket er en fremgang på 10 procentpoint sammmenlignet med 2009/10. Endnu flere anbefaler PwC som et godt sted at gøre karriere, og stoltheden over at arbejde i PwC er stigende.