Danmarks mest vækstende skatteforretning

Markedsudvikling: Tax - Danmarks mest vækstende skatteforretning

Vi har oplevet en stor efterspørgsel på skatterådgivning, og vores skatteforretning kommer ud af året med en flot omsætningsvækst.

Der har været et øget behov for skatterådgivning i markedet. Det skyldes bl.a. et skatteklima i konstant forandring samt de svære markedsvilkår for virksomhederne, hvor skat og afgifter er et område, som virksomhederne søger at effektivisere.

Flot resultat

Tax kommer endnu en gang ud af året med et enestående resultat. Vi realiserer en omsætning på DKK 274 mio. og en organisk vækst på 7 %. Dette set i lyset af en vækst i det foregående år på 18 %. Der er vækst i alle vores forretningsområder: selskabsskat, personskat samt moms, told og afgifter. Det er tredje år i træk, at vi tager markedsandele, hvilket vi er særdeles tilfredse med − især set i forhold til det stærkt konkurrenceprægede marked.

Øget behov for skatterådgivning

Den fortsatte globalisering og deraf mobilisering blandt medarbejdere har også øget behovet for skatterådgivning – herunder bl.a. om transfer pricing og advance pricing agreements. Dansk erhvervsliv står over for et meget betydeligt generationsskifte, og derfor har virksomhederne også efterspurgt professionel og skræddersyet rådgivning på dette område.

Indirekte skatter – mest vækstende forretningsområde

Indirekte skatter som moms, told og afgifter er vokset til at blive en væsentlig indtægtskilde for regeringer i hele verden og vil fortsætte med at vokse, efterhånden som den generelle beskatning bevæger sig i retning af mere forbrugsorienterede skatteordninger. Derfor er der stor efterspørgsel på rådgivning inden for moms, told og afgifter, der har været Tax’ mest vækstende forretningsområde i 2012/13.

Ambitioner for fremtiden

Vores ambitioner er at fortsætte den organiske vækst og vinde yderligere markedsandele. Vi ønsker med andre ord at fastholde vores position som Danmarks mest vækstende skatteforretning. Derfor vil vi fortsat fokusere på at være kundernes foretrukne skatterådgiver, være synlige på markedspladsen og forsøge konstant at have vores kunders behov for øje. Samtidig vil vi videreudvikle vores industri- og branchekompetence og etablere nye områder, der matcher kundernes behov og udviklingen i skatteklimaet.

Tax: Omsætning og gennemsnitligt antal medarbejdere og partnere
DKK 1.000 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09
Omsætning 274.030 256.057 217.075 206.113 198.232
Gennemsnitligt antal medarbejdere og partnere 175 161 146 164 186

Kundecase:

PwC som brohoved til resten af verden

Efter at have outsourcet væsentlige finansfunktioner og nedlagt mange lokale finansfunktioner i udlandet havde en stor international danskbaseret virksomhed behov for en compliance-partner, der globalt kunne overtage ansvaret for datterselskabernes complianceopgaver, såsom udarbejdelse af regnskaber og selvangivelser.

Som compliance-partner er PwC virksomhedens forlængede arm og medvirker derfor til, at de lokale compliance-krav i 25 lande bliver overholdt. PwC Danmark er brohovedet for disse ydelser og sikrer, at den danske virksomhed har et ”one point of contact”. Dermed frigives ressourcer til at effektivisere og optimere den interne økonomistyring og forretningsudvikling.