Ambitiøse mål løftes af mennesker

En vækststrategi – fem strategiske prioriteringer. PwC’s overordnede mål og strategi er fastsat af ledelsen i det globale PwC-netværk og tager udgangspunkt i PwC’s markedsmæssige udfordringer, muligheder og ambitioner på internationalt plan. De fem strategiske prioriteringer er:

Revenue

Maximise Market Opportunities

PwC’s markedsmodel med fokus på segmenterne Top Tier, Mid Tier, SMV og Public tegner vores overordnede markedstilgang og udgør kernen i den vækst, vi ønsker at skabe. Vi går tættere på den enkelte kundes marked og behov og designer ydelser, løsninger og team, der matcher kundens forventning. Vores kunder mærker, at PwC er det rigtige valg for dem og deres forretning. Det viser vi gennem PwC Experience.

Talent

Build in Strategic Capabilities

Kompetente og dedikerede ledere og medarbejdere er en forudsætning for PwC’s succes. Vi ønsker at udvikle og tiltrække dem, som matcher PwC’s værdier og kultur, sætter ambitiøse mål og har de rette faglige kompetencer til at levere løsninger i verdensklasse. For hvert af vores forretningsområder har vi en klar og kommunikeret strategi for, hvad målene er, og hvordan vi skal nå dem. Vores medarbejdere mærker, at PwC er det rigtige valg for dem og deres karriere. Det viser vi gennem PwC Experience.

Profitability

Transform our Business Model

Vi skaber en effektiv og konkurrencedygtig serviceringsmodel, såvel for vores kunder som internt i organisationen, så ressourcerne udnyttes bedst muligt, og som gennem professionel planlægning og styring frigiver tid til det, der er vigtigst. Det giver os mulighed for at være tættere på kunderne og tættere på det arbejdsliv, som vi ønsker at have. Det kræver af os, at vi er klar til at gøre tingene anderledes, end vi har været vant til. Vi udskifter gerne ”plejer” med ”bedre”, hvis det er til gavn for vores kunder og os.

Brand

Deliver the PwC Experience

Det er i bund og grund ikke, hvad vi leverer, der adskiller os fra vores konkurrenter, men måden vi leverer og agerer på. Vi skal aktivere det potentiale, der ligger i PwC Experience, ved at brande os, så både vores kunder og kolleger oplever PwC fra sin bedste side.

Quality

Build Quality Businesses

Kvaliteten af vores arbejde er helt afgørende for at give vores brand den legitimitet, vi lever af. Derfor skal vi levere høj kvalitet i dag for at sikre vores overlevelse i morgen. Vi vil skabe en moderne risk-organisation, der handler proaktivt for at sikre kvaliteten i alt, hvad vi gør.