Vores organisation

PwC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab er medlem af PwC's globale netværk. Over 180.000 ansatte i 158 lande verden over arbejder for netværkets medlemsfirmaer. I PwC Danmark er vi fordelt på 16 kontorer, som dækker hele landet. Her står ca. 1700 medarbejdere klar til at hjælpe kunderne inden for de tre overordnede fagområder; Revision, Skat og Rådgivning. De bakkes op af ca. 190 medarbejdere i operations, som sørger for, at vores egne interne funktioner fungerer effektivt.

Læs mere om Operations her
Læs om vores ledelse her

PwC Danmark er organiseret i forretningsenhederne; Revision, Skat og Rådgivning:

Globalt netværk

PwC-selskaberne verden over er medlem af PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL). PwCIL er et globalt PwC-netværk, et medlemsbaseret selskab, som udgør en platform, hvor medlemmerne deler viden, færdigheder og ressourcer med henblik på at levere ydelser af en ensartet høj kvalitet til internationale og lokale kunder.

Vi er en af de største i Danmark

Med en omsætning på DKK 1.860 mio. i regnskabsåret 2011/12 er PwC Danmark i dag et af de største firmaer i landet inden for vores tre hovedområder: Revision, Skat og Rådgivning. Vi betjener en betydelig del af Danmarks største virksomheder samt offentlige og halvoffentlige institutioner og har en solidt funderet portefølje af kunder inden for de fleste brancher. Via produktudvikling og erfaringsudveksling, som sker såvel nationalt som internationalt inden for vores globale netværk, har vi udviklet brede kompetencer og unikke serviceydelser.

På personalesiden betyder vores globale netværk, at vi hurtigt kan mobilisere et kompetent og fuldt informeret multinationalt team, uanset hvor der måtte være behov for det. Vores globalt understøttede arbejdsværktøjer og teknologiske platforme gør, at PwC ansatte verden rundt anvender anerkendte og standardiserede metoder, hvilket giver konsistens i den service vi leverer.

Dygtige medarbejdere

PwC’s vision om at være det revisions-, skatte- og rådgivningshus i Danmark, der skaber mest værdi for vores kunder, kan kun indfries gennem tiltrækning og fastholdelse af de bedst kvalificerede medarbejdere. Derfor er talentagendaen et højt prioriteret område. Vi har en talentstrategi som bygger på, at udvikling sker i hverdagen. Fokus er på at udvikle vores medarbejderes fulde potentiale, viden og erfaring. Vi tilbyder konkurrencedygtige vilkår og fleksible arbejdspladser og lønformer og gør det muligt for medarbejderne at finde den rigtige balance mellem arbejdsliv og privatliv.

Kendetegnende for vores måde at arbejde på er det integrerende samarbejde mellem forskellige specialistgrupper, der uanset geografisk placering og organisatorisk tilhørsforhold fokuserer på hurtigst og bedst muligt at løse den givne opgave. Det er på den måde, vi skaber mest mulig værdi for vores kunder. Det er på den måde, vi kan gøre en forskel for din virksomhed.