Assurance organisation

Assurance er PwC's revisionsafdeling og vores største forretningsområde med ca. 1200 partnere og medarbejdere i 17 danske byer. Heraf er 270 statsautoriserede revisorer.

I Assurance arbejder vi tæt sammen med specialiserede faggrupper fra hele organisationen, ligesom vi udveksler ”best practice” og overfører viden på tværs af landegrænser. Vi kan således trække på ekspertisen fra et globalt netværk på i alt 75.000 Assurance-medlemmer i løsningen af komplekse opgaver inden for alle dele af regnskab, revision og økonomisk rådgivning.

Assurance består først og fremmest af vores revision. Derudover rummer Assurance RAS (Risk Assurance Services) og AAS (Assurance & Accounting Services).

RAS understøtter kundernes behov i forbindelse med kontroller og politikker inden for bl.a. CSR, it og økonomi, mens AAS rådgiver kunderne inden for regnskabsmæssige og selskabsretlige forhold m.v.