Assurance and Accounting Services

Assurance and Accounting Services har til opgave at skabe et klart fokus på vores kerneydelser og -kompetencer indenfor revision. Det vil sige at udvikle og vedligeholde vores værktøjskasse på en måde, så PwC kan levere distinkte og effektive løsninger til vores teams og dermed også til vores kunder. Dette arbejde tager samtidig afsæt i branchespecifikke krav og foregår i tæt samarbejde med kundevendte revisorer i Assurance.

Assurance’ fem kerneydelser og -kompetencer