Strategi - formulering og planlægning

PwC rådgiver i strategi

Har du behov for hjælp til formulering og planlægning af strategier?

Få rådgivning i forretningsstrategi, strategi inden for opkøb/ sammenlægning af virksomheder, frasalg af aktiviteter og kommerciel due diligence. Kontakt din rådgiver i stategi til højre.

Forretningsstrategi

Vi arbejder med overordnet corporate
strategy samt mere specifikke markeds-,
kunde- eller produktstrategier, turn-around
og effektiviseringsstrategier. Få hjælp til
formulering af forretningsstrategier og
udarbejdelse af forretningsplaner.

Strategiimplementering

Vi hjælper din virksomhed med planlægning af implementeringsforløbet og med at styre og følge op på de tiltag og initiativer, som strategierne indeholder. Få bl.a. rådgivning i HR-forhold, IT-systemunderstøttelse, procesoptimering mm.

Kommerciel Due Diligence

Få en kommerciel vurdering af et muligt opkøbsemne. Vi hjælper bl.a. med at vurdere markedets udvikling, opkøbsemnets for-
retningsplan og de forretningsstrategiske muligheder i forbindelse med opkøbet.

Delivering Deal Value 

Står du overfor en virksomhedsintegration?
Få hjælp til grundig planlægning og styring af integrationsforløbet, bl.a. baseret på vores metoder for post-merger integration.

PwC's CEO Survey

PwC's CEO Survey tager hvert år pulsen på topledernes agenda.
Læs mere om PwC's
Global CEO Survey her
.


Mød os...

Uanset din virksomheds forretningsmæssige udfordring kan vi hjælpe dig med løsninger inden for revision, skat eller rådgivning.

Vi skal tale om:
Bestil møde
Mange tak

Vi kontakter dig og aftaler nærmere.