Vores værdier

Et vigtigt element i vores bestræbelser på at nå vores mål er, at vi skal gøre en forskel. Vi skal vise, at PwC er noget særligt. Derfor skal vi hele tiden arbejde på at forbedre den oplevelse, vi giver andre. Vi skal blive endnu bedre til at lytte og sætte os i vores kunder og kollegers sted. Vi skal arbejde sammen og videndele, så vi kan skabe mest mulig værdi for vores kunder og os selv. Det kalder vi PwC Experience.

Excellence, Teamwork og Leadership

Vores virksomhedskultur bygger på en række centrale værdier, som har afgørende betydning for, hvordan vores ledelse og medarbejdere opfatter verden og handler i forhold til den. Vores værdier er så at sige fundamentet i vores virksomhedskultur, og de styrer vores beslutninger og handlinger på vejen mod fælles og individuel succes.
  • definerer og guider vores adfærd 
  • danner rammerne om vores beslutninger 
  • afgør, hvilken adfærd vi vil understøtte og belønne.

I PwC lever vi ud fra tre kerneværdier: Excellence, Teamwork og Leadership.