Christian F. Jakobsen

Partner, leder af Assurance

Christian F. Jakobsen

Christian F. Jakobsen

 • Særlig indsigt i:
  – Revision
  – Regnskab
  – Effektivisering af forretningsgange og interne kontroller
  – Køb og salg af virksomheder
  – Rådgivning af topledelser til styring og kommunikation af finansielle forhold
 • Brancher:
  – Alle typer brancher i den private sektor
 • Kundetyper:
  Store, internationale virksomheder samt fonde og børsnoterede selskaber

Christian F. Jakobsen er partner og leder af PwC’s Assurance afdeling.
Christians ekspertise omfatter revision og rådgivning af familieejede virksomheder, hvoraf en del er børsnoterede. Rådgivningen omfatter blandt andet bistand i forbindelse med køb og salg af virksomheder, kommunikation af finansielle forhold m.v., samt rådgivning relateret til familiernes finansielle og skattemæssige forhold.

Hans kunder består af internationale virksomheder samt fonde og børsnoterede selskaber i den private sektor.
 

Netværk

 • Medlem af VL 70
   

Udgivelser

 • Diverse artikler i Revision og Regnskabsvæsen
   

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte Christian, hvis du har brug for rådgivning og sparring om regnskabsaflæggelse og revision.