Jens Otto Damgaard

Partner, statsaut. revisor

Jens Otto Damgaard

Jens Otto Damgaard

 • Særlig indsigt i:
  – IFRS
  – Revision
  – Børsforhold
  – Børsnotering
  – Oplysningsforpligtelser
  – Review af børsprospekter
 • Brancher:
  – Alle typer brancher i den private sektor
  – Universiteter og energivirksomheder i den offentlige sektor
 • Kundetyper:
  Børsnoterede selskaber og store virksomheder

Jens Otto Damgaard er partner og ansvarlig for regnskabsfaglige forhold i PwC for børsnoterede virksomheder og børsnoteringer.

Jens Ottos ekspertise omfatter revision og rådgivning om IFRS, børsforhold, børsnotering, oplysningsforpligtelser og review af børsprospekter.

Hans kunder består af børsnoterede selskaber og store virksomheder.

Jens Otto har desuden bred revisionserfaring fra større og komplekse virksomheder omfattet af særlovgivning og med offentlige ejerinteresser.
 

Netværk

 • Leder af PwC’s danske børsgruppe
 • Redaktør på Revision & Regnskabsvæsen
 • Medlem af FSR danske revisorers børsudvalg
 • Medlem af PwC's globale IFRS-netværk (Global ACS)

Udgivelser

 • Årsrapporten, Kommentarer til årsregnskabsloven

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte Jens Otto, hvis du har brug for rådgivning om revision, børsforhold, børsnotering, oplysningsforpligtelser og review af børsprospekter.