Lars Baungaard

Partner, PwC’s markedsleder og medlem af direktionen

Lars Baungaard

Lars Baungaard

 • Særlig indsigt i:
  – Revision, herunder koncernrevision
  – Regnskab, ÅRL og IFRS
  – Skatteforhold, herunder optimering
  – Købs- og salgstransaktioner
  – Intern kontrol
  – Corporate Governance
  – Koncernomstrukturering
  – Børsnotering og –forhold
  – US-revision og –børsforhold, SEC, PCAOB
  – Sustainability Reporting
 • Brancher:
  – Alle brancher i den private sektor
 • Kundetyper:
  Børsnoterede og ejerledede virksomheder

Lars Baungaard er partner og markedsleder for alle kommercielle aktiviteter hos PwC Danmark samt medlem af PwC’s direktion (Management Board).

Lars' ekspertise omfatter koncernrevision og rådgivning om regnskab, ÅRL, IFRS, skatteforhold, købs- og salgstransaktioner, intern kontrol, Corporate Governance, koncernomstrukturering, børsnotering og –forhold, US-revision og -børsforhold og Sustainability Reporting.

Hans kunder omfatter store danske og internationale koncerner.
 

Netværk

 • Medlem af PwC Danmark’s direktion
 • Medlem af PwC's globale Pharma-netværk
 • Medlem af PwC's globale Integrated Reporting-netværk
 • Medlem af FSR's Regnskabstekniske Udvalg, 2005-2007
 • Censor ved den statsautoriserede skriftlige revisoreksamen, 2000-2009

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte Lars, hvis du har brug for rådgivning og sparring om regnskab, ÅRL, IFRS, skatteforhold, købs- og salgstransaktioner, intern kontrol, Corporate Governance, koncernomstrukturering, børsnotering og –forhold, US-revision og -børsforhold og Sustainability Reporting.

Mød os...

Uanset din virksomheds forretningsmæssige udfordring kan vi hjælpe dig med løsninger inden for revision, skat eller rådgivning.

Vi skal tale om:
Bestil møde
Mange tak

Vi kontakter dig og aftaler nærmere.