Lars Holtug

Partner, Assurance

Lars Holtug

Lars Holtug

 • Særlig indsigt i:
  – Regnskab
  – Revision
  – Aktiebaseret aflønning
  – Køb og salg af virksomheder
  – Privatisering
  – Corporate governance
 • Brancher:
  – Finansielle institutioner
  – Farmaceutiske virksomheder
  – Telekommunikation
  – Grøn energi
 • Kundetyper:
  Store virksomheder

Lars Holtug har stor erfaring med revision af større børsnoterede og ejerledede virksomheder, privatiseringer af statslige selskaber, køb og salg af virksomheder, restruktureringer og omorganiseringer.

Lars ekspertise omfatter derudover rådgivning om etablering af incitamentsordninger og corporate governance, herunder etablering af underudvalg til bestyrelsen.

Hans kunder består af selskaber inden for pharma, telekommunikation, grøn energi samt finansielle virksomheder.

Netværk

 • Medlem af Erhvervsankenævnet
 • Medlem af bestyrelsen for Dansk Forening for Selskabsret
 • Medlem af Den Danske Finansanalytikerforening

Udgivelser

 • Diverse artikler om revision, aktieaflønning og lønundersøgelser m.v.

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte Lars, hvis du har brug for rådgivning og sparring om regnskab, revision, incitamentsaflønning, corporate governance samt køb og salg af virksomheder.