Personalegoder 2014

Overblik. Inspiration. Viden.

Få her et overblik over de nyeste regler, krav og muligheder inden for personalegoder.

Foruden en generel gennemgang af personalegoderne har vi i år valgt at sætte særligt fokus på temaerne: arbejdsgivers indberetningspligt, leasing af firmabiler samt hvad der sker, når bruttolønsordninger stopper, og medarbejderen fx køber et produkt til markedsprisen.

”Personalegoder 2014” giver dig hele overblikket.

Indberetningspligten

Den skattemæssige behandling af personalegoder er som i tidligere år præget af usikkerhed i forhold til, hvilke personalegoder der er skattepligtige, og i bekræftende fald hvordan de eventuelt skal indberettes. Hvordan skal fx ”belønningsgaver” behandles, og hvad med de mere periodiske gaver?

Hertil kommer, at arbejdsgiver fra og med 1. juli 2012 kan blive pålagt bøder, hvis der er tale om mangelfuld indberetning af fx lønoplysninger, og det ”takseres” af SKAT som værende af forsætlig eller groft uagtsom karakter. Bøden fastsættes ud fra antal ansatte. Der er således mange årsager til at holde sig opdateret på, hvilke regler der gælder.

Sidst i publikationen finder du et skema, som giver dig overblik over indberetningsreglerne mv. Vær opmærksom på, at der kan være undtagelser til hovedreglerne.

Læs mere på side 6 i publikationen.

Leasing af firmabiler

Mange arbejdsgivere vælger i dag at lease firmabiler til deres medarbejdere. Ofte reklamerer leasingselskaberne for et meget lavt beskatningsgrundlag for leasingbilerne i forhold til samme bils sædvanlige købspris. Når man taler om leasing af biler, støder man ofte på begreber som ”genleasing”, ”deleleasing”, ”splitleasing” og ”flexleasing”. Vi forklarer i Personalegoder 2014 forskellen på begreberne, og vi ser på, hvordan medarbejderen beskattes ved de forskellige leasingordninger.

Læs mere på side 10 i publikationen.

Når bruttolønsordningen stopper

Når en bruttolønsordning stopper, vil de ordninger, der vedrører serviceydelser, såsom internetforbindelse, tog-/buskort, massageordninger eller uddannelse, ophøre. Men for de meget populære ordninger vedrørende hardware – typisk computere og telefoner – vil medarbejderne sædvanligvis få et tilbud om at købe produktet til markedspris. Vi ser på, hvad det kan betyde for arbejdsgiver.

Læs mere på side 16 i publikationen.

 


Vi håber, at Personalegoder 2014 skaber værdi for dig, og vi vil altid gerne høre fra dig, hvis du har ideer til, hvordan vi kan gøre den endnu mere relevant og anvendelig.