Personalegoder 2015

Overblik. Inspiration. Viden.

Personalegoder 2015 giver dig et overblik over de nyeste regler, krav og muligheder inden for personalegoder.

Foruden en generel gennemgang af personalegoderne, sætter vi i år særligt fokus på temaerne: Arbejdsgiverens indberetningspligt for personalegoder, hovedaktionærers frie goder og omvendt betalingspligt på mobiltelefoner mv.

Personalegoder 2015 giver dig hele overblikket.

Arbejdsgiverens indberetningspligt for personalegoder

SKAT har fortsat fokus på arbejdsgivers indberetning af oplysninger om personalegoder og løn, og indberetningspligten indgår således som et led i SKATs indsatsplan for de kommende år. I den forbindelse varsler SKAT flere arbejdsgiverkontroller, så alt i alt vil 2015 være et godt tidspunkt til at gennemgå de personalegoder, som tilbydes i virksomheden, og samtidig få sikret, at indberetningen sker korrekt. Indberetning og den skattemæssige behandling af visse personalegoder er dog stadig behæftet med nogen tvivl – hvordan skal fx ”belønningsgaver” behandles og hvad med de mere periodiske gaver?

Hertil kommer, at arbejdsgiver kan blive pålagt bøder, hvis der er tale om mangelfuld indberetning af fx lønoplysninger og oplysning om tildelte goder, hvis forseelsen af SKAT ”takseres” som værende forsætligt eller af groft uagtsom karakter. Bøden fastsættes ud fra antal ansatte i virksomheden. Der er således mange årsager til at holde sig opdateret på, hvilke regler der gælder.

Læs mere om arbejdsgivers indberetningspligt for personalegoder på side 6 i Personalegoder 2015

Hovedaktionærers frie goder

For hovedaktionærer gælder der særlige og ofte strengere regler om værdiansættelse og beskatning af personalegoder end for øvrige medarbejdere. Der er desuden tale om en ”rådighedsbeskatning”, hvilket vil sige, at der skal ske beskatning, uanset om godet faktisk benyttes af hovedaktionæren eller ej.

Ønsker hovedaktionæren at undgå beskatning, skal han/hun derfor være meget opmærksom på, hvilke krav SKAT og domstolene stiller til dokumentation, hvis hovedaktionæren skal kunne afkræfte formodningen for, at godet står til privat rådighed. I praksis har det nemlig vist sig endog ganske vanskeligt at rette op på ”fodfejl” i disse sager.  

Læs mere om reglerne for hovedaktionærers frie goder på side 8 i Personalegoder 2015

Omvendt betalingspligt på mobiltelefoner mv.

De nye momsregler om national omvendt betalingspligt på mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, spillekonsoller, tablet-pc’er, bærbare computere mv. med­fører, at det for disse produkter i en række situationer nu er køberen fremfor sælgeren, der er ansvarlig for at indberette og indbetale salgsmomsen til SKAT.

Ligeledes finder reglerne også anvendel­se på tilbehør, som sælges sammen med de anførte varer. Det betyder, at salg af tastatur og mus ligeledes vil være under­lagt de nye regler om national omvendt betalingspligt, hvis de sælges sammen med en bærbar computer.

Reglerne finder imidlertid kun anvendelse, hvis den sælgende virksomhed overvejende eller udelukkende sælger de nævnte varer til andre afgiftspligtige personer - det vil sige til andre virksom­heder/institutioner, som har aktiviteter omfattet af momsloven.

Læs mere om reglerne for omvendt betalingspligt på mobiltelefoner mv. på side 10 i Personalegoder 2015

Vi håber, at Personalegoder 2015 skaber værdi for dig, og du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål vedrørende beskatning af personalegoder, eller du har brug for sparring.