Danmarks selskabsskat er stadig en af Europas højeste

Danmark er blandt de lande i EU og EFTA, som beskatter selskabers overskud hårdest. Det viser den årlige undersøgelse ”Paying Taxes 2014”, der er foretaget af PwC og Verdensbanken/IFC. Undersøgelsen omfatter små og mellemstore virksomheder og fastslår, at danske selskaber afleverer mere end 20 % af deres overskud til staten. Dermed placerer Danmark sig blandt de 25 % i regionen, der beskatter selskaber hårdest.

Undersøgelsen hedder ”Paying Taxes 2014” og er foretaget for niende gang. Den måler skattebyrden for små og mellemstore virksomheder på tre parametre: Den samlede skattebetaling, tiden brugt på at efterleve skattelovgivningen og antallet af skatteindbetalinger.

Selskabers profit beskattes hårdt i Danmark

Det samlede skattetryk for små og mellemstore virksomheder i Danmark ligger ifølge undersøgelsen under gennemsnittet for EU og EFTA. Dette giver dog ikke et sammenligneligt billede på tværs af EU og EFTA landene, mener partner og direktør i PwC Jan M. Huusmann.

”En del af de skatter, der indgår i vores undersøgelse, er de forskellige sociale bidrag, som virksomhederne indbetaler. I det danske skattesystem betales disse sociale bidrag som oftest af lønmodtageren. Derfor indgår de ikke i selskabernes samlede skattetryk,” udtaler Jan M. Huusmann og fortsætter:

”Ser man isoleret på beskatningen af selskabernes overskud har Danmark det ottende højeste skattetryk ud af de 32 lande i EU og EFTA. Vi er placeret blandt den fjerdedel, der betaler den højeste selskabsskat. Det er endda i den fjerdedel, hvor skatteniveauet er markant højere end i de øvrige EU og EFTA-lande.”

Kommende skattenedsættelse ændrer ikke billedet

Danmark sænker i de kommende år selskabsskattesatsen til 22 %. Det forhold er dog ikke slået igennem i undersøgelsen, men der er heller ikke grund til at tro, at denne ændring vil rykke væsentligt på Danmarks placering. Det skyldes bl.a., at andre lande også sænker selskabsskatten.

”I Storbritannien sænkes skattesatsen for eksempel helt ned til 20 % i de kommende år. Derudover ligger Danmark blandt den fjerdedel af landene, der betaler en markant højere skat. Så den planlagte nedsættelse flytter ikke meget på Danmarks samlede placering,” siger Jan M. Huusmann.

I tabellen nedenfor er resultatet af ”Paying Taxes 2014” vist for EU og EFTA-landene.

Få administrative byrder

Ser man på undersøgelsens to andre parametre klarer Danmark sig bedre. Når det gælder den tid, der bruges på at efterleve skattelovgivningen og antallet af skatteindbetalinger, ligger Danmark i den pæne om end ikke prangende ende. En dansk virksomhed bruger i gennemsnit 130 timer om året på at efterleve skattelovgivningen. Det er under gennemsnittet på 179 timer for regionen.

Det samme gælder antallet af indbetalinger. Antallet ligger på 10 i Danmark, hvilket også er under de 13,1 indbetalinger, som er gennemsnittet for EU og EFTA.

”Selv om Danmark er relativt godt placeret, når man kigger på de administrative byrder i forbindelse med skatteindbetalinger, bør Danmark hele tiden stræbe efter yderligere effektivisering. Det er stadig sådan, at Danmark ligger et godt stykke efter vores nordiske brødre. Effektivisering er vigtigt, når vi taler om de danske virksomheders konkurrenceevne,”  udtaler Jan M. Huusmann.

Investeringer og vækst

Andre undersøgelser som PwC’s 16th Annual CEO Survey (2013) og Tax Policy Reform and Economic Growth fra OECD (2010) viser, at størrelsen af skattebetalingen har betydning for vækst og muligheden for at tiltrække udenlandske investeringer. Så selv om Danmark er godt placeret, for så vidt angår de administrative byrder, er der et godt stykke vej, før vi er konkurrencedygtige i forhold til selskabers faktiske skattebetaling.

Om Paying Taxes 2014

Paying Taxes 2014 er lavet i et samarbejde mellem Verdensbanken/ IFC og PwC. Den afdækker skattesystemerne i 189 lande for kalenderåret 2013.

Undersøgelsen opgør alle de skatter og afgifter, som en mellemstor virksomhed skal betale i et givent år. De opgjorte skatter og afgifter omfatter selskabsskat, arbejdsgiverbetalte sociale og andre afgifter, ejendomsskat, beskatning af salg af fast ejendom, udbytteskat, kapitalindkomstskat, beskatning af finansielle transaktioner, renovation, bil- og vejskat samt andre småskatter eller -afgifter.

Læs hele analysen