Store virksomhedshandler i mediesektoren i Europa. Også i Danmark.

Det europæiske marked for fusioner og overtagelser inden for mediesektoren er stabilt. England oplever et rekordstort resultat. Danmark er godt med - men væksten skal findes digitalt, vurderer PricewaterhouseCoopers.

København, 16. april, 2008: De europæiske aktiviteter inden for fusioner og overtagelser i me-diesektoren lå stadig højt i første halvår 2007 og de forventes at holde niveauet i 2008, på trods af den globale kreditstramning. Det fremgår af den seneste "Media Insights"-rapport fra Pricewa-terhouseCoopers om handler i mediesektoren.

" Ifølge undersøgelsen realiserede det engelske marked et rekordstort resultat for året set som helhed, mens det europæiske kontinent lå stabilt ," siger John G. Sørensen, partner og medieeks-pert i PwC.
" Det samlede antal europæiske handler inden for mediesektoren steg sidste år med 3% til 178 sammenlignet med 173 i 2006. Dette resultat nærmer sig markedets højdepunkt i 2000, hvor der blev registreret 186 handler ", forklarer han.

En lignende historie kunne fortælles om værdien, hvor den samlede værdi for de europæiske me-die handler steg til EUR 50 mia. - en 16% stigning i forhold til 2006, hvor handlerne nåede op på en samlet værdi af EUR 43 mia. Der var dog færre megastore handler, specielt i andet halvår, og prissætningen var generelt mere forsigtig. Mens de realiserede engelske handler i antal steg med 9% til 75 sidste år, røg den samlede værdi af disse i vejret - i høj grad på grund af Thomson Corporations EUR 13,5 mia. store overtagelse af Reuters. Digitale handler udgjorde 21% af den europæiske aktivitet, hvilket er ca. dobbelt så meget som sidste år – en udvikling, det forventes, vil fortsætte i 2008 og videre frem.

De største handler i 2007
De største handler i 2007 var den førnævnte EUR 13,5 mia. store overtagelse af Reuters af den i USA noterede virksomhed Thomson Corporation, udgiver af økonomiske data, den EUR 3,3 mia. store overtagelse af SBS Broadcasting i Holland af tyske ProSiebenSat.1 (både køber og målvirksomhed kontrolleres af private equity-firmaerne Kohlberg Kravis Roberts og Permira) samt Terra Firma Capital Partners’ EUR 3,1 mia. store lånefinansierede overtagelse af EMI.

Danmark ligger godt til
I Danmark er de mest opsigtsvækkende handler Freeway’s køb af Nyhedsavisen, Egmonts køb af Bonniers bogforlag, Nordisk Films køb af Zentropa, samt Eniros køb af Krak. I forbindelse med dette er den mest interessante handel, der endnu ikke har fundet sted - salget af TV2.

Mange af de faktorer der fører til opkøb og fusioner indenfor mediesektoren er de samme som i andre brancher. Således er ønsket om kritisk masse også en væsentlig årsag til mange opkøb. Som et mere specifikt forhold for mediebranchen er de store veletablerede virksomheders opkøb af mindre, kreative opkomlinge, med det formål at rulle det nye indhold ud på flere medier og på flere geografiske markeder. Ligeledes er der et betydeligt ønske hos ”old media ” virksomheder-ne om, via opkøb, at få en position på det digitale marked

" Samlet set har disse forhold ført til en væsentlig konsolidering af markedet i Danmark ", siger John G. Sørensen, partner og medieekspert i PwC.
" Udbredelsen af især internet og brugergenereret indhold betyder, at det bliver sværere for virk-somhederne at hente indtjening via brugerne og samtidig er markedet presset p.g.a. af konjunk-turnedgangen. Det bliver sværere at vokse organisk og derfor må virksomheder se sig om efter nye muligheder, " siger John G. Sørensen.

Det europæiske kontinent er ukueligt
Den samlede værdi af de 103 handler på kontinentet faldt med 38% til EUR 23 mia. sammenlig-net med EUR 37 mia. i 2006. Der var ikke noget enkelt land, der dominerede scenen, hvor de største handler gennemførtes i Holland og Spanien med Tyskland og Italien som aktive spillere på budsiden.

De største overtagelser på kontinentet i 2007 var den tyske virksomhed ProSiebenSat1.Medias overtagelse af SBS Broadcasting og Italiens Mediaset, der stod i spidsen for et EUR 3,1 mia. stort konsortiebud på Endemol i Holland (herunder overtagelse af en 75% aktiepost i det spanske telefirma Telefonica). Derudover opnåede Spaniens største mediekoncern, Prisa, kontrol i Soge-cable, en lokal radio- og TV-producent, med sin EUR 1,9 mia. store overtagelse af en 50% ak-tiepost, der udløste et tilbud til de aktionærer, der kontrollerer de sidste 50%.

På udviklingsmarkederne, de centrale og østeuropæiske markeder - især Polen, Ungarn, Tjekkiet og den tidligere Sovjet-blok - er der begyndt at vise sig muligheder for fusioner og overtagelser inspireret af vesten, ligesom i Tyrkiet.
" Disse markeder har et større udviklingspotentiale end de veludviklede vesteuropæiske marke-der og det er derfor naturligt at de store spillere i Vesteuropa og USA har øjnene rettet mod op-købsmuligheder i disse lande ", siger John G. Sørensen.

Digitalt fremstød
Radio- og TV-produktion samt forlagsvirksomhed dominerer markedet for fusioner og overta-gelser inden for den europæiske mediesektor målt i transaktionsværdi, selvom markedet er mere jævnt fordelt, hvad angår antal handler.

Overordnet steg forlagsandelen på det europæiske marked for fusioner og overtagelser inden for mediesektoren sidste år målt i både transaktionsværdi og antal handler og udgjorde 67% i værdi (2006 - 62%) og 47% i antal handler (2006 - 42%).
" Antallet af digitale handlet er steget betydeligt. 21% af de europæiske handler indeholdt et di-gitalt element. Vi forventer at denne andel vil stige yderligere i de kommende år, " kommenterer John G. Sørensen.

Fremtiden
Digitale aktiviteter vil blive genstand for opmærksomhed, vurderer John G. Sørensen, partner og medieekspert i PwC.
" Virksomheder vil fortsat investere i digitale produkter og i nogle tilfælde repositionere sig eller redefinere eksisterende aktiviteter for at konkurrere i den nye verden. Der skal findes nye forret-ningsmodeller der tager højde for at meget indhold stilles gratis eller næsten gratis til rådighed for forbrugerne. Der skal simpelthen bygges nogle større universer, som ramme brugerne dér hvor de er, " siger han.

PwCs "Media Insights for the media sector" kan rekvireres via PwC.

Om PricewaterhouseCoopers
PricewaterhouseCoopers tilbyder branchespecifikke ydelser inden for revision, skat og rådgivning med henblik på at skabe tillid hos offentligheden og øge værdierne for klienter og interessenter. Mere end 140.000 medarbejdere i 149 lande i vores netværk forener deres tankesæt, erfaring og løsninger for at udvikle nye perspektiver og praktisk råd-givning. PricewaterhouseCoopers (PwC) er verdens største revisions- og rådgivningsfirma.
www.pwc.dk