Strategisk indkøb

Har din virksomhed en kompleks indkøbsstruktur?

En kompleks indkøbsstruktur er typisk karakteriseret ved bl.a. mange leverandører, et meget distribueret indkøb, en stor andel af indkøbte varer i det færdige produkt samt mange forskellige råvarer/enkelkomponenter i det enkelte produkt. Vi kan hjælpe dig med at få overblik.

Mangler du overblik?

Hvis jeres indkøbsstruktur er kompleks, er det kun naturligt, at I mangler overblik over leverandører, styring af decentrale indkøb, transaktionsomkostninger etc. Med fokus på strategisk indkøb vil du - ud over store reduktioner på de totale omkostninger - kunne opnå:
  • Bedre indsigt og overblik over egne indkøb, produkter, værdier og leverandører - både på virksomhedsniveau og afdelingsniveau.
  • Bedre kvalitet i produkter og ydelser gennem standardisering af produkter og fokus på kvalitetskrav.
  • Bedre interne og eksterne logistikløsninger ved at tydeliggøre virksomhedens egne behov for flow knyttet til varer og information, og ved at implementere disse mod virksomhedens leverandører.
  • Tydeligere målinger og lettere tilgængelig evaluering af leverandørernes evne til at levere i forhold til virksomhedens behov.
  • Synlige og letforståelige værktøjer til brug for videreudvikling af virksomhedens relationer til leverandørerne.

Vi hjælper jer under hele processen

Vi har fokus på at hjælpe dig gennem hele processen fra analysefase, identificering af forbedringsforslag, design af løsninger til implementering af forbedringsprogrammer og realisering af gevinster.

Kontakt os

Har du brug for sparring eller vil du høre mere om de opgaver, vi har løst med vores kunder, så kontakt os. Du finder kontaktinformation øverst til højre på siden.
Mød os...

Uanset din virksomheds forretningsmæssige udfordring kan vi hjælpe dig med løsninger inden for revision, skat eller rådgivning.

Vi skal tale om:
Bestil møde
Mange tak

Vi kontakter dig og aftaler nærmere.