Bestyrelsesarbejde i Danmark 2014

Bestyrelsesarbejde i Danmark 2014
Trykt eksemplar koster 395 kr. ekskl. moms, men er gratis for vores kunder. Studerende får 30 % rabat.

Få overblik, inspiration og viden til dit bestyrelsesarbejde i PwC’s nye udgave af ”Bestyrelsesarbejde i Danmark 2014”.

Vi har igen i år valgt en struktur i bogen, der dækker bestyrelsesagendaen bredt. Bogen er opdelt i to dele – en inspirations del og en del med fokus på værktøjer.

Vi har i første del forsøgt at inspirere inden for emner, som efter vores erfaring har en stigende betydning i bestyrelses­lokalet, fx:

  • Cyberkriminalitet
  • Bestyrelsesevaluering
  • Forretningsetik

Anden del behandler og giver konkrete værktøjer inden for en række af de mere kendte udfordringer, bestyrelser har. Vi har valgt at behandle emnerne i afsnit ud fra bestyrelsens organisering, som den er anbefalet opdelt i underudvalg i henhold til Anbefalinger for god selskabsledelse: bestyrelsens opgaver og struktur, vedlagsudvalgets agenda, nomineringsudvalgets agenda og revisionsudvalgets agenda.


Bestyrelsens opgaver og struktur

Afsnittet ser nærmere på de overordnede opgaver på bestyrelsens dagsorden, herunder struktur. Emnerne spænder bredt fra blandt andet corporate governance, over risikostyring samt køb og salg af virksomheder til ledelsesrapportering.


Vederlagsudvalgets agenda

Afsnittet stiller skarpt på udvalgte emner inden for aflønning af topledelsen. Der er – i stil med tidligere år – udarbejdet en lønundersøgelse for bestyrelses- og direktionsmedlemmer i henholdsvis OMXC20, udvalgte mid capsamt small capselskaber. Undersøgelsen er som altid spændende læsning, og i år er ingen undtagelse. Emnerne spænder også over de overvejelser, du som bestyrelses-/direktionsmedlem skal gøre dig før etablering af en incitamentsordning, herunder nationale og internationale tendenser samt udvalgte skattemæssige udfordringer.


Nomineringsudvalgets agenda

Nomineringsudvalgets opgaver, struktur og rammer er emnet for afsnittet, der bidrager med inspiration til forretnings­orden og årshjul for nomineringsudvalget. Stillingtagen til og vurdering af bestyrelsens kompetencer er en opgave på nomineringsudvalgets bord, og emnet gennemgås med gode råd til, hvordan man kommer i gang med at evaluere samt giver inspiration til processen. Et emne, som PwC mener, bør sættes højt på bestyrelsens agenda for de kommende år.


Revisionsudvalgets agenda

Afsnittet giver et indblik i revisionsudvalgets agenda og giver inspiration til forretningsorden og årshjul. Dernæst tages en række udvalgte emner fra revisionsudvalgets agenda op til diskussion. Udvalgte emner er bl.a. risikostyring, interne kontroller, transfer pricing samt optimering af kapitalstruktur. Kapitlet indeholder også en række andre emner til inspiration til arbejdet i revisionsudvalget.


Køb et trykt eksemplar

Du kan også købe et trykt eksemplar. Bestyrelsesarbejde i Danmark koster 395 kr. ekskl. moms, men er gratis for vores kunder. Studerende får 30 % rabat.

Bestil "Bestyrelsesarbejde i Danmark 2014"

Mød os...

Uanset din virksomheds forretningsmæssige udfordring kan vi hjælpe dig med løsninger inden for revision, skat eller rådgivning.

Vi skal tale om:
Bestil møde
Mange tak

Vi kontakter dig og aftaler nærmere.