Bestyrelsesarbejde i Danmark 2015

Bestyrelsesarbejde i Danmark 2015
Trykt eksemplar koster 395 kr. ekskl. moms, men er gratis for vores kunder. Studerende får 30 % rabat.

- Få overblik, inspiration og viden

”Bestyrelsesarbejde i Danmark 2015” stiller skarpt på en række aktuelle emner, der kommer til at præge debatten i bestyrelseslokalet i 2015.

Bogen er overordnet opdelt i to hovedafsnit: En inspirationsdel og en del med fokus på konkrete værktøjer, som adresserer de mangeartede udfordringer, bestyrelser står over for i dag.

De forskellige emner/værktøjer bliver behandlet med udgangspunkt i bestyrelsens organisering, som den er anbefalet i henhold til Anbefalinger for god Selskabsledelse: bestyrelsens agenda, vedlagsudvalgets agenda, nomineringsudvalgets agenda og revisionsudvalgets agenda.

Inspirations-kapitlet Nyt for bestyrelser sætter fokus på de nyeste trends og temaer i bestyrelseslokalet, herunder bl.a. temaer som aktivt ejerskab, skattepolitik, nye EU-regler vedr. revisionsudvalg, Big Data, cybersikkerhed, forretningsetik, fastlæggelse af KPI’er, M&A-strategi samt HR- og organisationskultur.

Kapitlet om Bestyrelsens agenda fokuserer på bestyrelsens årshjul og de overordnede opgaver, som er på bestyrelsens dagsorden. Emnerne spænder bredt fra bl.a. corporate governance til risikostyring.

Kapitlet om Vederlagsudvalgets agenda stiller skarpt på udvalgte emner inden for aflønning af topledelse. Der er i stil med tidligere år udarbejdet en lønundersøgelse for bestyrelses- og direktionsmedlemmer i henholdsvis OMXC20, udvalgte mid cap-selskaber samt small cap-selskaber. Undersøgelsen er som altid spændende læsning, og i år er da heller ingen undtagelse. Emnerne spænder også over de overvejelser, du som bestyrelses-/direktionsmedlem skal gøre dig før etablering af en incitamentsordning, nationale og internationale tendenser samt udvalgte skattemæssige udfordringer i forbindelse med incitamentsordninger.

Kapitlet om Nomineringsudvalgets agenda indeholder en række artikler, der bidrager med inspiration til udvalgets forretningsorden og årshjul. Nomineringsudvalget har til opgave at vurdere bestyrelsens kompetencer, og emnet bliver gennemgået med gode råd til, hvordan du kommer i gang med at evaluere din bestyrelse.

Kapitlet om Revisionsudvalgets agenda giver inspiration til forretningsorden og årshjul. Fokus er bl.a. på risikostyring, interne kontroller og årsberetningen.

Bogen blev lanceret den 10. oktober 2014 ved Bestyrelseskonferencen 2014, og du kan se præsentationerne samt udtalelser deltagere her.

Køb et trykt eksemplar

”Bestyrelsesarbejde i Danmark 2015” koster 395 kr. ekskl. moms. Bogen er dog gratis, hvis du er kunde hos PwC. Studerende får 30 % rabat.

Bestyrelsesarbejde i Danmark 2014

Du har også mulighed for at downloade eller bestille sidste års udgave af Bestyrelsesarbejde i Danmark. Download er gratis og findes herunder. Trykt eksemplar koster 395 kr. ekskl. moms, men er gratis for vores kunder. Studerende får 30 % rabat.

Mød os...

Uanset din virksomheds forretningsmæssige udfordring kan vi hjælpe dig med løsninger inden for revision, skat eller rådgivning.

Vi skal tale om:
Bestil møde
Mange tak

Vi kontakter dig og aftaler nærmere.