Nyt om Sustainability & Business Ethics

Anvend GRI G4 i forbindelse med EU's nye lovkrav vedr. redegørelse for samfundsansvar

Ny publikation fra GRI (Global Reporting Initiative) sætter fokus på, hvordan din virksomhed kan bruge GRI’s seneste guidelines G4 i forhold til at overholde de skærpede lovkrav fra EU vedr. redegørelse for samfundsansvar og kønssammensætning.

Få del i den afrikanske vækst

Flere af de store danske virksomheder er godt på vej ind på det afrikanske marked, og de trækker forhåbentlig flere små og mellemstore virksomheder i samme retning. Det er dog afgørende, at virksomheder sikrer en bred tilgang til deres risici, hvis de drømmer om vækst på nye markeder som fx det afrikanske.

Nyt krav om miljørapportering for de største danske virksomheder

Regeringen har sendt et lovforslag i høring om ændring af årsregnskabsloven, der gør det obligatorisk for de ca. 1100 største virksomheder i Danmark at forholde sig til miljøet, når de udarbejder deres årsregnskab.

Menneskerettigheder er ved at blive en del af danske virksomheders CSR-rapportering

I en ny rapport fra Erhvervsstyrelsen om danske virksomheders redegørelse for samfundsansvar, viser analysen, at virksomheder i regnskabsklasse C og D i nogen grad efterlever det nye lovkrav om rapportering på menneskerettigheder og klima.

Global Compact-værktøj hjælper med resultatmåling og vurderer din virksomheds fremskridt

Global Compact Self Assessment Tool er et værktøj, der hjælper dig med at måle resultater, samt vurdere din virksomheds fremskridt inden for FN Global Compact’s 10 principper. Værktøjet skal ses som en hjælp til både medlemmer og ikke-medlemmer af FN’s Global Compact.

Forslag om stramning af UK Bribery Act i kampen mod økonomisk kriminalitet

Læs om den foreslåede ændring, og hvad danske virksomheder, der er underlagt UK Bribery Act, bør være opmærksomme på.

Danmark blandt de dårligste i kampen mod korruption

Danmark gør ikke nok for at forhindre danske virksomheder i at medvirke til bestikkelse i udlandet. Det viser en ny rapport fra Transparency International. Det gælder især industrier med høj risiko for korruption som pharma, biotek, bygge og anlæg.

Ved du, hvor dine råmaterialer stammer fra?

Nøglen til at undgå skandaler i forsyningskæden ligger i at kende oprindelsen af sine råmaterialer. Alt fra hestekød til bomuld kan nu spores tilbage til kilden. Det kan hjælpe danske virksomheder til at sikre sig mod de risici, der ligger i en global og svært gennemskuelig forsyningskæde. Læs hvordan du kan øge sporbarheden af dine råmaterialer.

Nu træder ny whistleblower-ordning i kraft

Den 1. september 2014 er den nye lov om en obligatorisk whistleblower-ordning for virksomheder i den finansielle sektor trådt i kraft. Det betyder, at alle finansielle virksomheder, som Finanstilsynet fører tilsyn med, skal indføre en whistleblower-ordning. Medarbejderne får med den nye ordning også bedre beskyttelse, hvis de får brug den, påpeger PwC.

Husk at få implementeret din whistleblower-ordning

Den 1. september 2014 træder den nye lovgivning om etablering af en obligatorisk whistleblower-ordning for virksomheder i den finansielle sektor i kraft. Læs mere om ordningen og de nye krav.

Nyt lovkrav til whistleblower-ordning for virksomheder i den finansielle sektor

Nyt lovkrav gør det obligatorisk for virksomheder i den finansielle sektor at indføre en whistleblower-ordning, hvor ansatte anonymt kan henvende sig, hvis de har mistanke og/eller viden om overtrædelser af den finansielle regulering. Læs mere om whistleblower-ordningen og hvem der kan indberette overtrædelser her.

EU-parlamentet vedtager obligatorisk rapportering om ikke-finansiel information

EU-parlamentet har d. 15. april vedtaget et direktiv, der pålægger store europæiske virksomheder og koncerner at offentliggøre informationer af ikke-finansiel karakter og mangfoldighed.

Kom godt i gang med CSR-rapportering

Flere og flere virksomheder og organisationer gør sig overvejelser om at udarbejde en CSR-rapport, men for mange – specielt små og mellemstore virksomheder – kan det virke uoverskueligt at gå i gang.

Ny engelsk ’Deferred Prosecution Agreements’ kodeks skal sikre hurtigere sagsbehandling af UK Bribery Act

I forlængelse af implementeringen af UK Bribery Act (2010) har de engelske justitsmyndigheder den 14. februar 2014 publiceret et samlet kodeks, der angiver, hvornår og hvordan anklagemyndigheden med rette kan anvende ’Deferred Prosecution Agreements’ i sager om bestikkelse og korruption i stedet for den mere omfattende retsforfølgelse.

Danmark blandt de mindst korrupte lande i EU – et spørgsmål om perspektiv

Ifølge ny rapport fra EU-kommissionen fremviser Danmark nogle af bedste resultater, hvad angår gennemsigtighed, integritet og kontrol med korruption i EU. Men afspejler resultaterne de reelle korruptionsrisici, som danske virksomheder står overfor i deres samhandel på tværs af EU?

Når fejlslagen adfærd koster dyrt

Rangvid-rapporten gav os en række bud på årsagerne til finanskrisen, og myndighedernes svar har i høj grad været øget regulering. Men hjælper øget regulering og flere vejledninger, hvis det er kulturen og adfærden, den er gal med?

Internationalt rammeværk for integreret rapportering netop vedtaget

Med rammen har virksomheder nu en international referenceramme for integreret rapportering, der bygger på en række principper, som IIRC (The International Integrated Reporting Council) forventer, at virksomhederne lægger til grund for den integrerede rapport.

Hvem udmærker sig indenfor integreret rapportering?

Det var 11. gang PwC i England priste en række engelske og internationale virksomheder for deres årsrapportering i forbindelse med eventen ”Building Public Trust Awards”.

Integreret rapportering imødekommer interessenternes krav om mere viden

Hvor almindelig rapportering udelukkende ser på den økonomiske udvikling, er IR en måde også at inddrage fx produkternes liv i samfundet samt de mennesker og resurser, som er involveret i hele produktets levetid. IR er opstået i kølvandet på interessenternes behov for at få mere end finansiel viden om virksomhederne.

Kompetente kvinder gør en forskel i ledelse

PwC’s CSR-director Anne-Louise Thon Schur har i denne uge haft et debatindlæg om kvinder i ledelse i Berlingske.

Udvikling af integreret rapportering

PwC følger tæt udviklingen indenfor integreret rapportering og afventer de endelige resultater af den internationale konsultation på udkastet til rammeværket for integreret rapportering.

PwC ønsker tillykke

PwC ønsker stort tillykke til de fire vindere ved årets uddeling af FSRs pris for bedste CSR-rapport 2013.

De største virksomheder kan vinde mest

Det er de største virksomheder, der udleder flest drivhusgasser, og dermed kan vinde mest ved at sænke deres udledning. Det fastslår en ny miljørapport fra PwC og det internationale klimanetværk CDP.

Risici ved det kinesiske marked

Driver du forretning i Kina? Det kinesiske marked er forbundet med store risici som fx korruption og bestikkelse. Se, hvad du skal være opmærksom på, for at skabe succes i Kina.

U-landene: det går bedre, end de fleste tror

Verdens samlede plan for at bekæmpe fattigdom er FN’s 2015 mål. Og planen virker. Det viser en lang række vigtige fremskridt. Se fakta og test din egen viden om verdens udvikling.

Få et overblik over lovkravene for bestikkelse og korruption

Lovgivning og praksis om bestikkelse og korruption er stadig nyt og forvirrende for mange virksomheder. Hvordan kan du afgøre om din virksomhed er omfattet lovgivningen? PwC kan hjælpe din virksomhed med at navigere i både ny lovgivning og de mange guidelines.

WindMade lancerer nu produktmærkning

Med det nye mærkat kan virksomheder benytte WindMade varemærket på deres individuelle produkter og dermed signalere at produktet er produceret med energi fra vindenergi.

Nye GRI publikationer om CSR-rapportering og ikke-finansiel revision

I forbindelse med lanceringen af den nye rapporteringsramme G4 udgiver GRI fire publikationer som støtte til brugen af rapporteringsrammen.

GRI’s G4 er netop udkommet

Global Reporting Initiative (GRI) har netop afholdt konference i Amsterdam den 22.-24. maj, hvor den nyeste rapporteringsramme blev lanceret.

Vind CSR-prisen 2013

Har din virksomhed udarbejdet Danmarks bedste CSR-rapportering? Eller ved du, hvem der har? Du har nu mulighed at sende rapporter ind til FSR – danske revisorer og deltage i konkurrencen om CSR-prisen 2013.

Bidrag til udviklingen indenfor integreret rapportering

Med integreret rapportering opfordres virksomheder til at rapportere mere sammenhængende om deres organisation samt den værdi de skaber.

Vejledning til dine måltal og politikker for kvinder i ledelse

Nu er der kommet en vejledning fra Erhvervsstyrelsen om måltal og politikker for flere kvinder i bestyrelse og ledelse. Husk at din virksomhed skal fastlægge måltal og politikker senest den 1. april 2013.

Klimaændringer i en krisetid

Verdens største virksomheder investerer i reduktion af CO2-udledning, men er deres tiltag ambitiøse nok? Carbon Disclosure Project har undersøgt, hvordan virksomhederne takler klimaændringerne midt i en krisetid.

OVERSKRIFT

Kort beskrivelse

M&A i vedvarende energi slår nye rekorder

Virksomhedshandel inden for vedvarende energi – vind, sol og biomasse – er steget med 40 % siden sidste år. Se den seneste udgave af PwC’s årlige globale analyse af M&A inden for vedvarende energi, ”Renewables Deals”.

Årsrapportanalysen - Værdien af årsrapporten

Mange virksomheder anvender betydelige ressourcer på årsrapporten. På at overholde reguleringen og formidle den rigtige og relevante information til sine interessenter. Men bruger virksomhederne kræfterne på det rigtige? Har årsrapporten overhovedet værdi midt i den tiltagende informationsstrøm fra virksomheder og medier? Hvad er egentlig den professionelle regnskabsbrugers behov? Og hvor ligger forbedringspotentialet? Disse spørgsmål kan du få svar på i undersøgelsen ’Værdien af årsrapporten’.
Mød os...

Uanset din virksomheds forretningsmæssige udfordring kan vi hjælpe dig med løsninger inden for revision, skat eller rådgivning.

Vi skal tale om:
Bestil møde
Mange tak

Vi kontakter dig og aftaler nærmere.