Nyt om Sustainability & Business Ethics

Nyt lovkrav til whistleblower-ordning for virksomheder i den finansielle sektor

Nyt lovkrav gør det obligatorisk for virksomheder i den finansielle sektor at indføre en whistleblower-ordning, hvor ansatte anonymt kan henvende sig, hvis de har mistanke og/eller viden om overtrædelser af den finansielle regulering. Læs mere om whistleblower-ordningen og hvem der kan indberette overtrædelser her.

EU-parlamentet vedtager obligatorisk rapportering om ikke-finansiel information

EU-parlamentet har d. 15. april vedtaget et direktiv, der pålægger store europæiske virksomheder og koncerner at offentliggøre informationer af ikke-finansiel karakter og mangfoldighed.

Kom godt i gang med CSR-rapportering

Flere og flere virksomheder og organisationer gør sig overvejelser om at udarbejde en CSR-rapport, men for mange – specielt små og mellemstore virksomheder – kan det virke uoverskueligt at gå i gang.

Ny engelsk ’Deferred Prosecution Agreements’ kodeks skal sikre hurtigere sagsbehandling af UK Bribery Act

I forlængelse af implementeringen af UK Bribery Act (2010) har de engelske justitsmyndigheder den 14. februar 2014 publiceret et samlet kodeks, der angiver, hvornår og hvordan anklagemyndigheden med rette kan anvende ’Deferred Prosecution Agreements’ i sager om bestikkelse og korruption i stedet for den mere omfattende retsforfølgelse.

Danmark blandt de mindst korrupte lande i EU – et spørgsmål om perspektiv

Ifølge ny rapport fra EU-kommissionen fremviser Danmark nogle af bedste resultater, hvad angår gennemsigtighed, integritet og kontrol med korruption i EU. Men afspejler resultaterne de reelle korruptionsrisici, som danske virksomheder står overfor i deres samhandel på tværs af EU?

Når fejlslagen adfærd koster dyrt

Rangvid-rapporten gav os en række bud på årsagerne til finanskrisen, og myndighedernes svar har i høj grad været øget regulering. Men hjælper øget regulering og flere vejledninger, hvis det er kulturen og adfærden, den er gal med?

Internationalt rammeværk for integreret rapportering netop vedtaget

Med rammen har virksomheder nu en international referenceramme for integreret rapportering, der bygger på en række principper, som IIRC (The International Integrated Reporting Council) forventer, at virksomhederne lægger til grund for den integrerede rapport.

Hvem udmærker sig indenfor integreret rapportering?

Det var 11. gang PwC i England priste en række engelske og internationale virksomheder for deres årsrapportering i forbindelse med eventen ”Building Public Trust Awards”.

Integreret rapportering imødekommer interessenternes krav om mere viden

Hvor almindelig rapportering udelukkende ser på den økonomiske udvikling, er IR en måde også at inddrage fx produkternes liv i samfundet samt de mennesker og resurser, som er involveret i hele produktets levetid. IR er opstået i kølvandet på interessenternes behov for at få mere end finansiel viden om virksomhederne.

Kompetente kvinder gør en forskel i ledelse

PwC’s CSR-director Anne-Louise Thon Schur har i denne uge haft et debatindlæg om kvinder i ledelse i Berlingske.

Udvikling af integreret rapportering

PwC følger tæt udviklingen indenfor integreret rapportering og afventer de endelige resultater af den internationale konsultation på udkastet til rammeværket for integreret rapportering.

PwC ønsker tillykke

PwC ønsker stort tillykke til de fire vindere ved årets uddeling af FSRs pris for bedste CSR-rapport 2013.

De største virksomheder kan vinde mest

Det er de største virksomheder, der udleder flest drivhusgasser, og dermed kan vinde mest ved at sænke deres udledning. Det fastslår en ny miljørapport fra PwC og det internationale klimanetværk CDP.

Risici ved det kinesiske marked

Driver du forretning i Kina? Det kinesiske marked er forbundet med store risici som fx korruption og bestikkelse. Se, hvad du skal være opmærksom på, for at skabe succes i Kina.

U-landene: det går bedre, end de fleste tror

Verdens samlede plan for at bekæmpe fattigdom er FN’s 2015 mål. Og planen virker. Det viser en lang række vigtige fremskridt. Se fakta og test din egen viden om verdens udvikling.

Få et overblik over lovkravene for bestikkelse og korruption

Lovgivning og praksis om bestikkelse og korruption er stadig nyt og forvirrende for mange virksomheder. Hvordan kan du afgøre om din virksomhed er omfattet lovgivningen? PwC kan hjælpe din virksomhed med at navigere i både ny lovgivning og de mange guidelines.

WindMade lancerer nu produktmærkning

Med det nye mærkat kan virksomheder benytte WindMade varemærket på deres individuelle produkter og dermed signalere at produktet er produceret med energi fra vindenergi.

Nye GRI publikationer om CSR-rapportering og ikke-finansiel revision

I forbindelse med lanceringen af den nye rapporteringsramme G4 udgiver GRI fire publikationer som støtte til brugen af rapporteringsrammen.

GRI’s G4 er netop udkommet

Global Reporting Initiative (GRI) har netop afholdt konference i Amsterdam den 22.-24. maj, hvor den nyeste rapporteringsramme blev lanceret.

Vind CSR-prisen 2013

Har din virksomhed udarbejdet Danmarks bedste CSR-rapportering? Eller ved du, hvem der har? Du har nu mulighed at sende rapporter ind til FSR – danske revisorer og deltage i konkurrencen om CSR-prisen 2013.

Nyt og forbedret Global Compact værktøj

PwC hilser den nye opdatering af Global Compact’s gratis online værktøj Self Assessment Tool velkommen. Værktøjet er blevet udvidet med en sektion om ledelse og opdateret på alle de fire hovedområder; menneskerettigheder; arbejdstagerrettigheder; miljø og anti-korruption.

Bidrag til udviklingen indenfor integreret rapportering

Med integreret rapportering opfordres virksomheder til at rapportere mere sammenhængende om deres organisation samt den værdi de skaber.

Vejledning til dine måltal og politikker for kvinder i ledelse

Nu er der kommet en vejledning fra Erhvervsstyrelsen om måltal og politikker for flere kvinder i bestyrelse og ledelse. Husk at din virksomhed skal fastlægge måltal og politikker senest den 1. april 2013.

Spids ører når B-teamet melder sig i 2013

Der er en meget spændende og løbende udvikling indenfor CSR-feltet. Virksomhedernes ansvarlighed og gennemsigtighed bliver konstant udfordret, nye standarder indenfor menneskerettigheder skal efterleves og nye organer som mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd ser dagens lys i Danmark

Lovgivning om måltal for bestyrelsens kønsmæssige sammensætning er vedtaget i Danmark

Med vedtagelse af L17 i Folketinget den 14. december 2012 er der nu pligt til at danske bestyrelser skal sætte sig konkrete mål for at få mere ligevægt i det øverste ledelsesorgan mellem mænd og kvinder.

Ny klageinstitution mægler i konflikter om virksomhedsadfærd

Danske virksomheder kan nu klage til en ny mæglings- og klageinstitution, hvis en virksomhed ikke lever op til lovgivningen om samfundsansvar.

Læs og forstå en CSR-rapport

En CSR-rapport skal læses nøjagtig som en årsrapport. I denne artikel kan du blive klogere på lighederne og forskellene på en årsrapport og en CSR-rapport.

Klimaændringer i en krisetid

Verdens største virksomheder investerer i reduktion af CO2-udledning, men er deres tiltag ambitiøse nok? Carbon Disclosure Project har undersøgt, hvordan virksomhederne takler klimaændringerne midt i en krisetid.

Sidste nyt om den grønne udvikling

Bliv klogere på den seneste regionale, nationale og sub-nationale udvikling inden for miljøafgifter, miljølovgivning og andre grønne politikker.

Rio+20 - og hvad så nu?

Små skridt i retning af grøn vækst. Se PwC’s holdninger til aftalen fra topmødet i Rio.

Spar 1,5 % af energien årligt

EU har vedtaget et nyt direktiv. Det betyder bl.a., at energiselskaber skal opnå en årlig energibesparelse på 1,5 % og at offentlige centraladministrationsbygninger skal energirenoveres.

Ny CSR-lovgivning i Danmark

De 1100 største virksomheder i Danmark skal nu redegøre for deres tiltag omkring menneskerettigheder og klima i deres årsrapport. Det siger en netop vedtaget lov. Se hvad det betyder for din virksomhed.

Rio +20: Borgerne vs. topledernes meninger om bæredygtighed

I forbindelse med konferencen Rio +20 har PwC udarbejdet en undersøgelse om borgernes holdning til bæredygtighed. Se de interessante resultater i forhold til topledernes synspunkter, der er baseret på den årlige CEO survey.

Ligestilling betaler sig for virksomhederne

Virksomheder, der har en større procentdel af kvinder i bestyrelsen, opnår bedre resultater end dem, der udelukkende har mænd i bestyrelsen. Det viser den seneste rapport om ligestilling mellem kvinder og mænd fra Europa-Kommissionen.

Flere kvinder til tops

Regeringen vil have flere kvinder i ledelser og bestyrelser - både i det offentlige og private. Det skal ske via en dansk model for flere kvinder i virksomhedsledelse, der indeholder en række lovændringer.

OPP-plejecenter i Kolding Kommune

Kolding Kommune er godt på vej mod landets første offentligt-privat partnerselskab (OPP)-plejecenter. Projektet repræsenterer en radikal nytænkning inden for ældreområdet. Læs, hvordan PwC rådgiver Kolding Kommune til at finde den rette samarbejdspartner.

Brug Lean, og få mere ud af jeres CSR-ressourcer

Undersøg, om dit CSR-arbejde kan blive mere effektivt, fokuseret og værdiskabende. Ved brug af modellen Lean, sikrer du, at du optimerer alle dine processer og aktiviteter.

CO2-opgørelse i affaldsbranchen

Få hjælp til din CO2-opgørelse, så den er nem og brugbar for din virksomhed og eksterne aktører. En ny vejledning til CO2-opgørelse i affaldsbranchen er på gaden.

Er du klar til vandmangel?

Se hvordan du kan forberede din virksomhed på de økonomiske konsekvenser ved vandmangel. Efterspørgslen efter vand er seksdoblet i løbet af det sidste århundrede. Det kan resultere i vandmangel, strammere lovgivning og bekymringer hos dine interessenter.

Ny handlingsplan skal øge virksomheders CSR-indsats

Regeringen har den 26. marts 2012 udstedt en ny handlingsplan, der skal sætte skub i danske virksomheders CSR-indsats. Særligt tiltag for at øge gennemsigtighed vil påvirke dansk erhversliv, forbrugerne, investorerne og det offentlige.

Private kapitalfonde fokuserer nu på ansvarlige investeringer

Investorer øger presset for ansvarlige investeringer i private kapitalfonde. En ny undersøgelse har spurgt 17 kapitalfonde om, deres praksis for ansvarlige investeringer såsom politik for miljø, sociale forhold og god selskabsledelse.

Bæredygtighed skaber indtjening

De fleste ledere siger, at bæredygtighed er kommet på virksomhedsledelsens dagsorden for at blive. En væsentlig andel af lederne siger også, at deres virksomhed faktisk opnår en øget indtjening fra virksomhedens bæredygtighedstiltag.

Traditionel versus integreret rapportering

Få et overblik over forskellene mellem traditionel og integreret rapportering i den anden udgave af FEE’s faktaark om integreret rapportering. Integreret rapportering anses for at være banebrydende inden for virksomhedsrapportering.

M&A i vedvarende energi slår nye rekorder

Virksomhedshandel inden for vedvarende energi – vind, sol og biomasse – er steget med 40 % siden sidste år. Se den seneste udgave af PwC’s årlige globale analyse af M&A inden for vedvarende energi, ”Renewables Deals”.

Brug Lean, og få mere ud af jeres CSR-ressourcer

CSR kom ind i virksomhederne og voksede i forhold til både indhold og omfang. I nogle virksomheder vokser CSR-omfanget stadig. Stop op, og undersøg, om CSR-arbejdet kan blive mere effektivt, fokuseret og værdiskabende. CSR Lean introduceres som metode.

Globale tendenser inden for miljøregulering

Dette er den første udgave af PwC’s nye publikationsserie ”Global Green Policy Insights”. Udgi-velserne holder dig opdateret med de seneste nyheder inden for miljøafgifter og -lovgivning fra hele verden.

Er klodens mineral- og metalforsyning ved at rinde ud?

Voksende befolkningstal, nye stærke verdensøkonomier og forbedrede levestandarder er med til at sætte klodens metal- og mineralforsyning under pres. I rapporten ”Minerals and metals scarcity in manufacturing: the ticking timebomb” udpeger PwC de mineraler og metaller, hvor knapheden er størst.

Technology Forecast: Building sustainable companies

En integreret CSR-indsats kan både gavne din virksomheds omdømme og økonomiske resultater. Men hvordan udføres CSR-strategien, og hvordan kan it og teknologi understøtte området? Vi giver inspiration i denne udgave af Technology Forecast gennem tre artikler og seks interviews.

New Sustainability Champions

I rapporten ”Redefining the Future of Growth: The New Sustainability Champions” præsenterer World Economic Forum rollemodeller for bæredygtig forretningsudvikling. Rapporten er et resultat af projektet ”Sustainability through Innovation”, som undersøger, hvordan virksomheder på udviklingsmarkederne kan skabe bæredygtig og lønsom innovation.

Globale CO2-mål glider længere væk fra realiteterne

Det er gået markant tilbage med reduktionen af verdens CO2-udledninger. Sådan lyder konklusionen i PwC’s Low Carbon Economy Index 2011.

Europa-Kommissionen lægger ny CSR-strategi

”Corporate Social Responsibility: En ny definition, en ny dagsorden for handling”. Sådan lyder overskriften på Europa-Kommissionens nye 2011-2014 strategi på CSR-området. Læs mere om tankerne bag Kommissionens strategiarbejde.

Det kinesiske greentech eventyr

The China Greentech Report 2011 tager temperaturen på det kinesiske greentech marked. I rapporten sammenfatter vi de fem faktorer, som gør, at Kina er - og også i fremtiden vil være - et stort marked for greentech.

Få verificeret din tilslutning til UN Global Compact

I forbindelse med prækvalifikation til statens udbud stilles der nu krav til virksomhedernes tilslutning til FN's 10 principper for en bæredygtig udvikling (UN Global Compact). Det kan PwC hjælpe med.

Årsrapportanalysen - Værdien af årsrapporten

Mange virksomheder anvender betydelige ressourcer på årsrapporten. På at overholde reguleringen og formidle den rigtige og relevante information til sine interessenter. Men bruger virksomhederne kræfterne på det rigtige? Har årsrapporten overhovedet værdi midt i den tiltagende informationsstrøm fra virksomheder og medier? Hvad er egentlig den professionelle regnskabsbrugers behov? Og hvor ligger forbedringspotentialet? Disse spørgsmål kan du få svar på i undersøgelsen ’Værdien af årsrapporten’.

Er jeres CSR-rapport den bedste i Danmark?

FSR har de seneste 16 år uddelt priser for bedste CSR-rapportering med fokus på miljø, klima, social ansvarlighed og andre ikke-finansielle aspekter. Hvis I har udarbejdet Danmarks bedste CSR-rapportering, opfordres I til at sende den ind til bedømmelse.
Mød os...

Uanset din virksomheds forretningsmæssige udfordring kan vi hjælpe dig med løsninger inden for revision, skat eller rådgivning.

Vi skal tale om:
Bestil møde
Mange tak

Vi kontakter dig og aftaler nærmere.