Nyt om Financial Effectiveness

Virksomhedsanalysen 2014

Virksomhedsanalysen 2014 viser, at omsætningen er steget hos de danske virksomheder i 2013, men takten er faldende i forhold til tidligere år. Virksomhedsanalysen 2014 omfatter ca. 1.400* danske virksomheder med en omsætning på over 30 mio. kr. på koncernniveau for 2013.

Det gode beslutningsgrundlag

I samarbejde med Copenhagen Business School (CBS) har vi undersøgt betydningen af, hvordan finansielle informationer fremstilles. Helt konkret ville vi gerne – bl.a. i forlængelsen af diskussionen om ”cutting clutter” – blive klogere på, om der er en konstaterbar forskel på finansiel information, der præsenteres kort og præcist i forhold til finansielle informationer, der præsenteres sammen med andre finansielle informationer.

SMV’er kan få del i 3 mia. kr.

Nu får de små og mellemstore virksomheder (SMV’er) en saltvandsindsprøjtning på 3 mia. kr. fra EU’s Regionalfond og Socialfond. Pengene skal være med til at styrke SMV’ernes forretningsmodeller og dermed skabe konkurrencekraft, vækst og nye arbejdspladser.

Den nye lov om erhvervsdrivende fonde er vedtaget

Loven moderniserer erhvervsfondsloven og tilnærmer loven til selskabsloven. Erhvervsstyrelsen bliver fondsmyndighed for de erhvervsdrivende fonde. Implementeringen af den nye lov sker af erhvervs- og vækstministeren og kan gennemføres successivt – ligeledes er der en række overgangsbestemmelser. Fremover skal de erhvervsdrivende fonde i øget omfang forholde sig til begrebet ”god fondsledelse” og der kommer fokus på uddelinger og vederlag til ledelsen. Endelig styrkes fondsmyndighedens og revisors rolle.

Regeringens nye vækstplan

Regeringen har præsenteret en ny vækstplan, der forbedrer betingelserne for investering, digitalisering og vækst i SMV-virksomheder. Læs om de væsentligste skatte- og afgiftsmæssige elementer i regeringens nye vækstplan.

Skab succes med innovation – Tør du tage udfordringen op?

Undersøgelsen ’Rethinking Innovation in Industrial Manufacturing’ viser, hvorfor ledere i industrielle virksomheder skal tage et friskt kig på deres innovationsstrategi. 249 ledere fra industrielle virksomheder i 20 forskellige lande har deltaget i undersøgelsen, som viser, at de mest innovative virksomheder er vokset med 38 % over de sidste tre år.

Succes eller fiasko?

Hvordan får jeg finansieret mine væksttiltag? Det er et spørgsmål, som optager mange små og mellemstore virksomheder. For muligheden for finansieringen afgør i høj grad, om ambitionerne om vækst omsættes til succes eller fiasko.

Har du styr på strategien og værdiskabelsen?

Når regnskabet for 2013 er gjort op, bør alle topledere spørge sig selv, om man har fokuseret rigtigt i året, der gik? Står virksomhedens 3 til 5 strategiske initiativer klart for alle i lederteamet? Og flytter porteføljen af initiativer forretningsmodellen i den rigtige retning i det kommende år?

AARHUS UNIVERSITET: Største omorganisering i historien

Aarhus Universitet er i gang med den største omorganisering i hele universitetets historie, og de er godt på vej til at blive en mere moderne, konkurrencedygtig organisation. PwC er samarbejdspartner på et helt nyt økonomisystem.

Høringsudkast om ændring af lov om fonde og visse foreninger

Justitsministeriet har den 17.december sendt et forslag i høring om ændring af lov om fonde og visse foreninger.

Transformér din finansfunktion

Transformér din finansfunktionPå bagkanten af de seneste års krise begynder mange virksomheder igen at geare op til vækst. For at bevare sin relevans har finansfunktioner derfor behov for at redefinere sig selv. Se hvordan vi kan hjælpe dig, og hvordan en større dansk produktionsvirksomhed allerede har grebet denne opgave an.

Regnskabsmæssige ændringer af leasing

De foreslåede ændringer i den regnskabsmæssige behandling af leasing vil have stor betydning for virksomheder i handels- og forbrugsindustrien, der ofte gør brug af leasingaftaler. Ændringerne betyder, at stort set alle leasingaftaler skal indregnes i balancen, samt at der sker ændringer i indregningen i resultatopgørelsen. Derudover vil det være nødvendigt for mange virksomheder at foretage ændringer til deres systemer samt deres forretningsgange og -kontroller.

Finansfunktionen anno 2030

Hvordan ser finansfunktionen ud anno 2030? Findes der overhovedet en finansfunktion, som vi kender den i dag? Det kan du få indblik i med denne artikel, der ser på, hvordan fremtidens finansfunktionmere effektivt kan drive forretningsstrategien, mægle mellem vigtige interessenter og øge virksomhedens tilpasningsevne.

Kina vinder kapløb om udenlandske investeringer

Kina vælges af et flertal af de globale topchefer som det mest attraktive land for udenlandske investeringer. Det viser den nye undersøgelse ”Choosing China”, som er udført af revisions- skatte- og rådgivningsfirmaet PwC i samarbejde med China Development Research Foundation. Over halvdelen af de adspurgte topchefer (56 %) vælger Kina som deres foretrukne investeringsland fremfor andre store økonomier såsom Brasilien, Rusland og USA. Det kinesiske potentiale er også stort for et bredt udsnit af danske virksomheder, vurderer PwC’s danske Kina ekspert, Jørgen Juul Andersen.

Sikkerhedsrisikoen ved mobilbetaling bekymrer forbrugerne

85 % af forbrugerne er bekymrede over sikkerhedsrisikoen ved at bruge mobiltelefonen som betalingsmiddel. Skal det gøres mere attraktivt at bruge mobiltelefonen til at betale med, er det derfor vigtigt, at virksomhederne har de fornødne sikkerhedsforanstaltninger på plads. Det viser en undersøgelse fra revisions-, skatte- og rådgivningshuset PwC.
Mød os...

Uanset din virksomheds forretningsmæssige udfordring kan vi hjælpe dig med løsninger inden for revision, skat eller rådgivning.

Vi skal tale om:
Bestil møde
Mange tak

Vi kontakter dig og aftaler nærmere.