Paying Taxes 2013

Paying Taxes 2013 er lavet i et samarbejde mellem Verdensbanken, IFC og PwC. Den afdækker skattesystemerne i 185 lande i perioden juni 2011 til maj 2012.
Undersøgelsen opgør alle de skatter og afgifter, som en mellemstor virksomhed skal betale i et givent år. De opgjorte skatter og afgifter omfatter selskabsskat, arbejdsgiverbetalte sociale og andre afgifter, ejendomsskat, beskatning af salg af fast ejendom, udbytteskat, kapitalindkomstskat, beskatning af finansielle transaktioner, renovation, bil- og vejskat samt andre småskatter eller -afgifter.

Danmarks placering

Undersøgelsen hedder ”Paying Taxes 2013” og er foretaget for ottende gang. Den måler skattebyrden for små og mellemstore virksomheder på tre parametre: Den samlede skattesats, tiden brugt på at efterleve skattelovgivningen og antallet af skatteindbetalinger.
Det samlede skattetryk for små og mellemstore virksomheder i Danmark ligger ifølge undersøgelsen under gennemsnittet for EU og EFTA.


Læs pressemeddelelsen her
Mød os...

Uanset din virksomheds forretningsmæssige udfordring kan vi hjælpe dig med løsninger inden for revision, skat eller rådgivning.

Vi skal tale om:
Bestil møde
Mange tak

Vi kontakter dig og aftaler nærmere.