Paying Taxes 2015: Skattebetaling i Europa

Paying Taxes 2015 er en undersøgelse foretaget af PwC og World Bank Group, der sammenligner skatten i 189 lande.

I Paying Taxes indgår virksomhedernes faktiske skattebetaling, så virksomhedernes beskatningsgrundlag inddrages. Det betyder, at hvis et land har en høj selskabsskatteprocent, men omvendt gode fradragsmuligheder, så reduceres den faktiske skattebetaling. Omvendt vil afgifter, der pålægges virksomheden, øge den faktiske skattebetaling.

I tabellen nedenfor er resultatet af ”Paying Taxes 2015” vist for EU og EFTA-landene.

Om Paying Taxes 2015

Paying Taxes 2015 er lavet i et samarbejde mellem World Bank Group og PwC. Den afdækker skattesystemerne i 189 lande for kalenderåret 2013.

Mød os...

Uanset din virksomheds forretningsmæssige udfordring kan vi hjælpe dig med løsninger inden for revision, skat eller rådgivning.

Vi skal tale om:
Bestil møde
Mange tak

Vi kontakter dig og aftaler nærmere.