Nyt om Regnskab og IFRS

Her kan du læse seneste nyt om regnskab og IFRS. Du kan også få nyheder på e-mail, skræddersyet efter dine interesser. Tilmeld dig PwC's nyhedsbrev Dialog.Nye Solvens II-regler for forsikringsselskaber og pensionskasser

Europa-Kommissionen har offentliggjort publikationen ”Solvency II Delegated Acts”. Den giver dig bl.a. et fokus på værdiansættelse af aktiver og passiver, herunder de såkaldte langsigtede garantier.

SMV’er kan få del i 3 mia. kr.

Nu får de små og mellemstore virksomheder (SMV’er) en saltvandsindsprøjtning på 3 mia. kr. fra EU’s Regionalfond og Socialfond. Pengene skal være med til at styrke SMV’ernes forretningsmodeller og dermed skabe konkurrencekraft, vækst og nye arbejdspladser.

IFRS 15: Indregning af omsætning fra kontrakter med kunder – overblik

IASB udsendte i slutningen af maj 2014 den nye standard om indregning af omsætning ’IFRS 15: Revenue from contracts with customers’ for virksomheder, der aflægger årsrapport efter IFRS. PwC har siden udsendelsen af standarden behandlet den i en række artikler og publikationer, hvor der gives yderligere guidance til implementeringen af standarden samt gode råd til hvordan processen omkring implementeringen kan planlægges.

Den nye lov om erhvervsdrivende fonde er vedtaget

Loven moderniserer erhvervsfondsloven og tilnærmer loven til selskabsloven. Erhvervsstyrelsen bliver fondsmyndighed for de erhvervsdrivende fonde. Implementeringen af den nye lov sker af erhvervs- og vækstministeren og kan gennemføres successivt – ligeledes er der en række overgangsbestemmelser. Fremover skal de erhvervsdrivende fonde i øget omfang forholde sig til begrebet ”god fondsledelse” og der kommer fokus på uddelinger og vederlag til ledelsen. Endelig styrkes fondsmyndighedens og revisors rolle.

Intern revision kan blive en værdifuld medspiller

Over halvdelen af virksomheders topledere føler ikke, at virksomhedens interne revision giver væsentlig værdi til virksomheden, viser en ny rapport fra PwC. Men undersøgelsen viser samtidig, at intern revision har alle muligheder for at øge sin værdi ved bl.a. at opbygge de rigtige kompetencer og sikre en afstemning af ledelsens forventninger til intern revision.

Erhvervsstyrelsen sender rykkerbreve via Digital Post

Pr. 1. november 2013 skulle alle virksomheder med CVR-nr. have oprettet en digital postkasse i Virk.dk. Det offentlige sender fremover deres post digitalt.

EIOPA lancerer ny stresstest

Den 30. april 2014 offentliggjorde European Insurance and Occupational Pensions Authority (”EIOPA”) specifikationer til en ny stresstest. Disse specifikationer adskiller sig på en række punkter fra specifikationerne fra LTGA-øvelsen, som "Ensartet beskyttelse af forsikringstagerne" baserer sig på.

Succes eller fiasko?

Hvordan får jeg finansieret mine væksttiltag? Det er et spørgsmål, som optager mange små og mellemstore virksomheder. For muligheden for finansieringen afgør i høj grad, om ambitionerne om vækst omsættes til succes eller fiasko.

Har du styr på strategien og værdiskabelsen?

Når regnskabet for 2013 er gjort op, bør alle topledere spørge sig selv, om man har fokuseret rigtigt i året, der gik? Står virksomhedens 3 til 5 strategiske initiativer klart for alle i lederteamet? Og flytter porteføljen af initiativer forretningsmodellen i den rigtige retning i det kommende år?

Skal skoler have en egenkapital, og hvor stor skal den være?

Skal skoler have en egenkapital, og hvor stor skal den være? Har du overvejet dækning af anlæg, drift og risiko? Sådan opdeles egenkapital i årsregnskabet.

Svindel blandt indkøberne:

Jeg har netop overtaget ansvaret for en indkøbsafdeling på ti medarbejdere i en større dansk produktionsvirksomhed. Jeg har bemærket, at der i medierne er mere og mere fokus på svindel i indkøbsafdelingerne, og jeg er lidt usikker på, hvor alvorligt jeg skal tage det?

Regnskabshåndbogen 2014

PwC's Regnskabshåndbog giver dig et samlet overblik over tendenser, nyheder og gældende regler inden for regnskab, selskabsskat, selskabsret samt moms og afgifter.

Erhvervsstyrelsens statusbrev for fonde

Erhvervsstyrelsen har den 19. december 2013 udsendt Statusbrev for de erhvervsdrivende fonde december 2013, som omhandler følgende emner:1. Erhvervsstyrelsens gennemgang af en række årsrapporter for 20122. Vederlag til bestyrelsen3. Status på lov om erhvervsdrivende fonde4. Anbefalinger for at få en hurtigere sagsbehandling

EIOPA Guidelines styrker færdiggørelsen af Solvency II

Offentliggørelsen af de endelige EIOPA Guidelines signalerer fornyet energi mod en færdiggørelse af Solvency II. EIOPA Guidelines forventes gældende fra den 1. januar 2014 med en indfasningsperiode indtil 2015 i nogle områder. Læs PwC’s kommentarer til de reviderede guidelines.

Omnibus II: Solvens II-kravene er nu offentliggjort

Rådet fra EU Omnibus II bekræfter, at implementeringsdatoen for Solvens II er den 1. januar 2016 og kræver, at medlemslandene vil implementere direktivkravene i national lov inden den 31. marts 2015.

Oplev PwC's 11 nye statsautoriserede revisorer

PwC’s nye statsautoriserede revisorer fortæller om uddannelsesforløbet, deres karriere i PwC, og hvad det betyder for dem at lykkes.

Årsnyt - Let din regnskabsaflæggelse

I Årsnyt 2013 har vi samlet de vigtigste nyheder indenfor årsregnskabsloven, IFRS, børsret og selskabsret – alt sammen med henblik på at du kan være bedst muligt forberedt på den kommende regnskabsaflæggelse for 2013.
Mød os...

Uanset din virksomheds forretningsmæssige udfordring kan vi hjælpe dig med løsninger inden for revision, skat eller rådgivning.

Vi skal tale om:
Bestil møde
Mange tak

Vi kontakter dig og aftaler nærmere.