Erklæringer og revisionspåtegninger

Hos PwC anvender vi metoder og værktøjer, der optimerer revisionsprocessen og sikrer, at vores erklæringer er pålidelige.

Erklæringer over for offentligheden

  • Revisionspåtegning af årsrapporter/regnskaber, miljørapporter mv.
  • Selskabsretlige erklæringer (fusion, spaltning, børsprospekter, kapitalforhøjelse og -nedsættelse, stiftelse ved apportindskud mv.)

Erklæringer over for tredjeperson

  • Erklæringer til offentlige myndigheder
  • Erklæringer til licensgivere og øvrige samhandelspartnere.

Erklæringer internt til virksomheden

  • Revisionsrapporter vedrørende særlige undersøgelser og gennemgange (due diligence, gennemgang af finansfunktion, interne kontroller osv.)
  • Erklæringer og rapporter vedrørende undersøgelser hos tredjemand (licens og royalty revisioner, særlige undersøgelser osv.)

Du vil med PwC's påtegning eller erklæring få øget troværdigheden eller overbevisning om ønskede forhold. Vi sørger for at afklare, hvilken grad af sikkerhed der kræves for vores arbejde - afhængig af modtagerens krav.

Hvis der i forbindelse med revision findes svagheder i virksomhedens interne kontroller eller muligheder for at effektivisere driften, så rapporterer vi løbende dette til virksomhedens ledelse.
Mød os...

Uanset din virksomheds forretningsmæssige udfordring kan vi hjælpe dig med løsninger inden for revision, skat eller rådgivning.

Vi skal tale om:
Bestil møde
Mange tak

Vi kontakter dig og aftaler nærmere.