Nyt om regnskab og revision

Regnskabshåndbogen 2015

Regnskabshåndbogen giver dig et samlet overblik over tendenser, nyheder og gældende regler inden for regnskab, selskabsskat, selskabsret samt moms og afgifter.

Klarhed omkring rapportering under Solvens II

Den 2. december sendte EIOPA det andet sæt af Implementing Technical Standards (ITS) og Guidelines for Solvens II i høring. ITS og Guidelines henholdsvis udstikker tekniske krav, der gælder direkte for forsikringsselskaber, og vejleder på tværs af alle tre søjler samt giver vejledning til lovgivere omkring gennemførelsen af Solvens II. Med dette andet sæt ITS og Guidelines har EIOPA sendt det sidste store udestående angående rammerne omkring Solvens II i høring.

Investorerne tror på C20-selskaberne

Investorerne tror på C20-selskaberne, der i de første tre kvartaler af 2014 har haft en sund udvikling, både hvad angår omsætning og indtjening. C20-selskaberne har dog endnu ikke genvundet investeringslysten, viser en ny analyse fra PwC af C20-selskabernes regnskaber fra tredje kvartal 2014.

Nyt krav om miljørapportering for de største danske virksomheder

Regeringen har sendt et lovforslag i høring om ændring af årsregnskabsloven, der gør det obligatorisk for de ca. 1100 største virksomheder i Danmark at forholde sig til miljøet, når de udarbejder deres årsregnskab.

Puls: Hvordan påvirkes du af ændringen af årsregnskabsloven?

Erhvervsstyrelsen har sendt et forslag i høring til den største ændring af årsregnskabsloven (ÅRL) siden 2001. Ændringen har især indflydelse på små virksomheder. Hvordan påvirker de nye regler din virksomhed? Deltag i pulsmålingen og sæt spot på, hvordan de nye regler påvirker dansk erhvervsliv.

Årsnyt - Let din regnskabsaflæggelse

I Årsnyt 2014 har vi samlet de vigtigste nyheder indenfor årsregnskabsloven, IFRS, børsret og selskabsret – alt sammen med henblik på at du kan være bedst muligt forberedt på den kommende regnskabsaflæggelse for 2014.

Bliv opdateret på de seneste IFRS-nyheder med seneste udgave af IFRS News

Bliv bl.a. opdateret på diskussionerne vedr. IFRS 15 (Indregning af omsætning) samt ESMA's fokus på regnskabskontrollen i 2015 mod konsolidering, joint arrangements og udskudte skatteaktiver.

Ændringer til årsregnskabsloven i høring

Den 7. november 2014 udsendte Erhvervsstyrelsen et forslag til ændring af årsregnskabsloven i høring. Forslaget indeholder den største ændring af årsregnskabsloven siden 2001, som især har indflydelse på små virksomheder. Bliv klogere på ændringerne i denne artikel og på vores gratis webinar.

Nye Solvens II-regler for forsikringsselskaber og pensionskasser

Europa-Kommissionen har offentliggjort publikationen ”Solvency II Delegated Acts”. Den giver dig bl.a. et fokus på værdiansættelse af aktiver og passiver, herunder de såkaldte langsigtede garantier.

SMV’er kan få del i 3 mia. kr.

Nu får de små og mellemstore virksomheder (SMV’er) en saltvandsindsprøjtning på 3 mia. kr. fra EU’s Regionalfond og Socialfond. Pengene skal være med til at styrke SMV’ernes forretningsmodeller og dermed skabe konkurrencekraft, vækst og nye arbejdspladser.

IFRS 15: Indregning af omsætning fra kontrakter med kunder – overblik

IASB udsendte i slutningen af maj 2014 den nye standard om indregning af omsætning ’IFRS 15: Revenue from contracts with customers’ for virksomheder, der aflægger årsrapport efter IFRS. PwC har siden udsendelsen af standarden behandlet den i en række artikler og publikationer, hvor der gives yderligere guidance til implementeringen af standarden samt gode råd til hvordan processen omkring implementeringen kan planlægges.

Den nye lov om erhvervsdrivende fonde er vedtaget

Loven moderniserer erhvervsfondsloven og tilnærmer loven til selskabsloven. Erhvervsstyrelsen bliver fondsmyndighed for de erhvervsdrivende fonde. Implementeringen af den nye lov sker af erhvervs- og vækstministeren og kan gennemføres successivt – ligeledes er der en række overgangsbestemmelser. Fremover skal de erhvervsdrivende fonde i øget omfang forholde sig til begrebet ”god fondsledelse” og der kommer fokus på uddelinger og vederlag til ledelsen. Endelig styrkes fondsmyndighedens og revisors rolle.

Intern revision kan blive en værdifuld medspiller

Over halvdelen af virksomheders topledere føler ikke, at virksomhedens interne revision giver væsentlig værdi til virksomheden, viser en ny rapport fra PwC. Men undersøgelsen viser samtidig, at intern revision har alle muligheder for at øge sin værdi ved bl.a. at opbygge de rigtige kompetencer og sikre en afstemning af ledelsens forventninger til intern revision.

Erhvervsstyrelsen sender rykkerbreve via Digital Post

Pr. 1. november 2013 skulle alle virksomheder med CVR-nr. have oprettet en digital postkasse i Virk.dk. Det offentlige sender fremover deres post digitalt.

EIOPA lancerer ny stresstest

Den 30. april 2014 offentliggjorde European Insurance and Occupational Pensions Authority (”EIOPA”) specifikationer til en ny stresstest. Disse specifikationer adskiller sig på en række punkter fra specifikationerne fra LTGA-øvelsen, som "Ensartet beskyttelse af forsikringstagerne" baserer sig på.
Mød os...

Uanset din virksomheds forretningsmæssige udfordring kan vi hjælpe dig med løsninger inden for revision, skat eller rådgivning.

Vi skal tale om:
Bestil møde
Mange tak

Vi kontakter dig og aftaler nærmere.