Nyt om regnskab og revision

Ændringer til selskabsloven og årsregnskabslovens § 74

Årsregnskabslovens § 74 ophæves, og samtidig foretages der en række materielle ændringer af selskabsloven bl.a. i relation til indløsning af minoritetsandele, mulighed for delvis indbetaling af overkurs i anpartsselskaber og omdannelse af andelsselskab til et aktieselskab etc.

Den ændrede økonomiske situation i olie- og gasindustrien kan potentielt medføre nedskrivningsbehov

Læs om de typiske udfordringer i praksis ved udførelse af impairment-test for udvindingsvirksomheder i en situation, hvor råvarepriserne er faldet væsentligt over de seneste måneder.

For virksomheder med regnskabsafslutning 31. marts 2015. Hvad skal du være opmærksom på i forbindelse med aflæggelsen af årsrapporten og hvilke nye standarder er trådt i kraft?

Publikationen gennemgår fokusområder i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet pr. 31. marts 2015, herunder fokusområder i forbindelse med nedskrivningstest. Herudover gennemgås de nye standarder og ændringer til standarder, som har effekt fra 1. april 2015.

Hvilke nye IFRS-standarder træder i kraft med effekt for 2015-regnskabet?

Denne publikation beskriver hvilke nye IFRS-standarder, der har træder i kraft og har effekt på regnskabsaflæggelsen for 2015 eller senere regnskabsår, herunder bl.a. effekten af de nye standarder om indregning af omsætning (IFRS 15) og finansielle instrumenter (IFRS 9). Samtidig gennemgås alle ændringer til eksisterende standarder, som har ikrafttræden for 2015 eller senere.

Regnskabsmæssige implikationer af negative renter

Nationalbankens nedsættelse af indskudsrenten til p.t. -0,75 % betyder, at nogle pengeinstitutter har besluttet delvist at overvælte denne omkostning på kunderne ved at kræve rentebetaling for indskud på visse indlånskonti. Hvordan skal en sådan negativ rente behandles regnskabsmæssigt?

Nye krav til revisionen i finansielle virksomheder

Finanstilsynet har 15. december 2014 udsendt en ny revisionsbekendtgørelse for finansielle virksomheder (bek. 1392/2014). En af bekendtgørelsens væsentligste ændringer er, at kravene til den operationelle revision af virksomhedernes aktiviteter udvides. Læs mere om hvad ændringerne får af betydning for din virksomhed.

Nye regler om regnskabsmæssig sikring

Denne publikation giver dig et indblik i de nye regler om regnskabsmæssig sikring. Se, hvad det kan betyde for din virksomhed, herunder de nye muligheder som IFRS 9 giver for regnskabsmæssig sikring med optioner.

Seneste nyt om IFRS - februar 2015

Bliv opdateret på de seneste IFRS-nyheder med seneste udgave af IFRS News.

Gennemgang af forslaget til ændring af årsregnskabsloven

Læs vores publikation om forslaget til ændring af årsregnskabsloven. Erhvervs- og vækstministeren offentliggjorde den 28. januar 2015 et lovforslag om ændring af årsregnskabsloven. Ændringen skyldes et nyt EU-regnskabsdirektiv og et ønske om at opdatere og tilpasse loven til de internationale regnskabsregler.

Se top fem tips til nedskrivning af ikke-finansielle anlægsaktiver

Faldet i olieprisen og den begrænsede vækst i EURO-zonen sætter endnu engang nedskrivninger i fokus! Se top 5 tips til din nedskrivningstest test for ikke-finansielle anlægsaktiver.

Regnskabshåndbogen 2015

Regnskabshåndbogen giver dig et samlet overblik over tendenser, nyheder og gældende regler inden for regnskab, selskabsskat, selskabsret samt moms og afgifter.

Klarhed omkring rapportering under Solvens II

Den 2. december sendte EIOPA det andet sæt af Implementing Technical Standards (ITS) og Guidelines for Solvens II i høring. ITS og Guidelines henholdsvis udstikker tekniske krav, der gælder direkte for forsikringsselskaber, og vejleder på tværs af alle tre søjler samt giver vejledning til lovgivere omkring gennemførelsen af Solvens II. Med dette andet sæt ITS og Guidelines har EIOPA sendt det sidste store udestående angående rammerne omkring Solvens II i høring.

Investorerne tror på C20-selskaberne

Investorerne tror på C20-selskaberne, der i de første tre kvartaler af 2014 har haft en sund udvikling, både hvad angår omsætning og indtjening. C20-selskaberne har dog endnu ikke genvundet investeringslysten, viser en ny analyse fra PwC af C20-selskabernes regnskaber fra tredje kvartal 2014.

Nyt krav om miljørapportering for de største danske virksomheder

Regeringen har sendt et lovforslag i høring om ændring af årsregnskabsloven, der gør det obligatorisk for de ca. 1100 største virksomheder i Danmark at forholde sig til miljøet, når de udarbejder deres årsregnskab.

Puls: Hvordan påvirkes du af ændringen af årsregnskabsloven?

Erhvervsstyrelsen har sendt et forslag i høring til den største ændring af årsregnskabsloven (ÅRL) siden 2001. Ændringen har især indflydelse på små virksomheder. Hvordan påvirker de nye regler din virksomhed? Deltag i pulsmålingen og sæt spot på, hvordan de nye regler påvirker dansk erhvervsliv.

Årsnyt - Let din regnskabsaflæggelse

I Årsnyt 2014 har vi samlet de vigtigste nyheder indenfor årsregnskabsloven, IFRS, børsret og selskabsret – alt sammen med henblik på at du kan være bedst muligt forberedt på den kommende regnskabsaflæggelse for 2014.

Bliv opdateret på de seneste IFRS-nyheder med seneste udgave af IFRS News

Bliv bl.a. opdateret på diskussionerne vedr. IFRS 15 (Indregning af omsætning) samt ESMA's fokus på regnskabskontrollen i 2015 mod konsolidering, joint arrangements og udskudte skatteaktiver.

Ændringer til årsregnskabsloven i høring

Den 7. november 2014 udsendte Erhvervsstyrelsen et forslag til ændring af årsregnskabsloven i høring. Forslaget indeholder den største ændring af årsregnskabsloven siden 2001, som især har indflydelse på små virksomheder. Bliv klogere på ændringerne i denne artikel og på vores gratis webinar.

Nye Solvens II-regler for forsikringsselskaber og pensionskasser

Europa-Kommissionen har offentliggjort publikationen ”Solvency II Delegated Acts”. Den giver dig bl.a. et fokus på værdiansættelse af aktiver og passiver, herunder de såkaldte langsigtede garantier.
Mød os...

Uanset din virksomheds forretningsmæssige udfordring kan vi hjælpe dig med løsninger inden for revision, skat eller rådgivning.

Vi skal tale om:
Bestil møde
Mange tak

Vi kontakter dig og aftaler nærmere.