Nyt om regnskab og revision

Succes eller fiasko?

Hvordan får jeg finansieret mine væksttiltag? Det er et spørgsmål, som optager mange små og mellemstore virksomheder. For muligheden for finansieringen afgør i høj grad, om ambitionerne om vækst omsættes til succes eller fiasko.

Har du styr på strategien og værdiskabelsen?

Når regnskabet for 2013 er gjort op, bør alle topledere spørge sig selv, om man har fokuseret rigtigt i året, der gik? Står virksomhedens 3 til 5 strategiske initiativer klart for alle i lederteamet? Og flytter porteføljen af initiativer forretningsmodellen i den rigtige retning i det kommende år?

Skal skoler have en egenkapital, og hvor stor skal den være?

Skal skoler have en egenkapital, og hvor stor skal den være? Har du overvejet dækning af anlæg, drift og risiko? Sådan opdeles egenkapital i årsregnskabet.

Svindel blandt indkøberne:

Jeg har netop overtaget ansvaret for en indkøbsafdeling på ti medarbejdere i en større dansk produktionsvirksomhed. Jeg har bemærket, at der i medierne er mere og mere fokus på svindel i indkøbsafdelingerne, og jeg er lidt usikker på, hvor alvorligt jeg skal tage det?

Regnskabshåndbogen 2014

PwC's Regnskabshåndbog giver dig et samlet overblik over tendenser, nyheder og gældende regler inden for regnskab, selskabsskat, selskabsret samt moms og afgifter.

Vigtige datoer 2014

Oversigt over vigtige datoer i 2014 for indberetning/indbetaling af moms, skat mv.

Erhvervsstyrelsens statusbrev for fonde

Erhvervsstyrelsen har den 19. december 2013 udsendt Statusbrev for de erhvervsdrivende fonde december 2013, som omhandler følgende emner:1. Erhvervsstyrelsens gennemgang af en række årsrapporter for 20122. Vederlag til bestyrelsen3. Status på lov om erhvervsdrivende fonde4. Anbefalinger for at få en hurtigere sagsbehandling

EIOPA Guidelines styrker færdiggørelsen af Solvency II

Offentliggørelsen af de endelige EIOPA Guidelines signalerer fornyet energi mod en færdiggørelse af Solvency II. EIOPA Guidelines forventes gældende fra den 1. januar 2014 med en indfasningsperiode indtil 2015 i nogle områder. Læs PwC’s kommentarer til de reviderede guidelines.

Omnibus II: Solvens II-kravene er nu offentliggjort

Rådet fra EU Omnibus II bekræfter, at implementeringsdatoen for Solvens II er den 1. januar 2016 og kræver, at medlemslandene vil implementere direktivkravene i national lov inden den 31. marts 2015.

Oplev PwC's 11 nye statsautoriserede revisorer

PwC’s nye statsautoriserede revisorer fortæller om uddannelsesforløbet, deres karriere i PwC, og hvad det betyder for dem at lykkes.

Årsnyt - Let din regnskabsaflæggelse

I Årsnyt 2013 har vi samlet de vigtigste nyheder indenfor årsregnskabsloven, IFRS, børsret og selskabsret – alt sammen med henblik på at du kan være bedst muligt forberedt på den kommende regnskabsaflæggelse for 2013.

Årsrapport og delårsrapporter på engelsk

Der er fremlagt lovforslag om, at årsrapporter og delårsrapporter efter 1. januar 2014 kan aflægges på engelsk. Dette kan under givne betingelser gennemføres allerede for årsrapporten for 2013.

Nye regler i selskabsloven

I foråret vedtog folketinget en række ændringer af selskabsloven. Ikrafttrædelse for de nye bestemmelser er overladt til Erhvervs- og Vækstministeren – og der er således ikke noget præcist ikrafttrædelsestidspunkt for lovændringene. Første fase vil ifølge Erhvervsstyrelsen få virkning fra 1. januar 2014.
Mød os...

Uanset din virksomheds forretningsmæssige udfordring kan vi hjælpe dig med løsninger inden for revision, skat eller rådgivning.

Vi skal tale om:
Bestil møde
Mange tak

Vi kontakter dig og aftaler nærmere.