Compliance - at overholde regelsæt

Compliance er fællesbegrebet for de love, bestemmelser, normer, standarder samt etiske regelsæt, som virksomheder skal eller vælger at overholde. Ikke kun for at sikre sig, at der ikke sker overtrædelser, men også for at imødegå risikoen for negativ påvirkning af virksomhedens forretningsmål eller omdømme.

Stigende fokus på compliance og risikostyring

Du har måske oplevet et paradigmeskift i retning af mere fokus på corporate governance, virksomhedsetik, risikostyring og compliance. Investorerne præmierer de virksomheder, som er effektive og signalerer dygtig ledelse med fokus på virksomhedens etiske ansvar.

Få hjælp til at styre risici

Vi kan hjælpe jer med at identificere, forstå og styre risici ved at:
  • opbygge fremadrettede governance og compliance-programmer
  • måle og overvåge kvaliteten af eksisterende ledelses- og compliance-strukturer
  • opbygge en virksomhedskultur, der understøtter disse målsætninger
Vi hjælper desuden virksomheder med at efterleve ny lovgivning og industristandarder inden for bl.a. klimaforandring og sustainability samt miljø, sundhed og sikkerhed, herunder overholdelse af regler om udledning af klimagasser samt handel med kvoter.

Kontakt os

Har du brug for sparring eller vil du høre mere om de opgaver, vi har løst med vores kunder, så kontakt os. Du finder en kontaktinformation til højre på siden.
Mød os...

Uanset din virksomheds forretningsmæssige udfordring kan vi hjælpe dig med løsninger inden for revision, skat eller rådgivning.

Vi skal tale om:
Bestil møde
Mange tak

Vi kontakter dig og aftaler nærmere.