Forsikringsanalyse – Optimér dine forsikringer

Får du afdækket de forsikringsbare risici?

Skal selvrisikoen øges? Skal vi søge alternative løsninger, som f.eks. dannelse af såkaldte captives / kontoløsninger? Skal vi skifte til et nyt selskab? Vi kan tilbyde dig en forsikringsanalyse, der giver dig overblik over dine muligheder.

Undersøg behovet i din virksomhed

Nogle forsikringer er obligatoriske, fordi loven påbyder det (f.eks. arbejdsskadeforsikring). Andre forsikringer kan købes frivilligt. Her kan der være mange forskellige motiver – f.eks. et ønske om at sikre sig mod store tab, udjævne resultaterne hen over tiden osv.

Hvad omfatter din forsikringsportefølje?

Tilsammen udgør udgifterne til forsikring en pæn post i virksomhedens udgiftsbudget. Men som regel vil der være penge at spare ved at optimere forsikringsporteføljen, bl.a ud fra et kvalificeret risk management aspekt.

Find dit optimale forsikringsprogram 

Med en forsikringsanalyse kan vi hjælpe din virksomhed med at finde det ”optimale” forsikringsprogram. Virksomheder har forskellig risikoappetit og –tolerance, og balancepunktet mellem appetit og tolerance er vigtigt at finde, når du skal optimere brugen af forsikringerne.

Opnå konkrete besparelser med den rette kombination

Det er en god idé at sammenligne, hvor meget du sparer i omkostninger til forrentning af egenkapital med omkostningerne til forsikring. Nogle gange er det billigere at benytte forsikring, andre gange er det billigere at bruge egenkapital.

Forsikringsanalyse og rådgivning fra PwC

Med en forsikringsanalyse fra PwC kan du alt i alt opnå en bedre styring af kapitalanvendelsen og dermed høste konkrete besparelser på udgiftsbudgettet. Med vores koncept for forsikringsanalyse kan du få assistance til:
 • Opbygning af forsikringsprogram
 • Optimering af virksomhedens selvrisiko på forsikring
 • Prisfastsættelse af virksomhedens forsikringer
 • Analyse af det nuværende forsikringsprograms effekt på virksomhedens risiko
 • Rådgivning i forbindelse med forsikringsudbud
 • Risikoanalyse
 • Driftstabsanalyser
 • Skadesanalyser
 • Captive og kontoløsninger
 • Alternativ risikofinansiering
 • Benchmarking
 • Rapportering til direktion og bestyrelse

Kontakt os

Har du brug for sparring eller vil du høre mere om de opgaver, vi har løst med vores kunder, så kontakt os. Du finder kontaktinformation til højre på siden.
Mød os...

Uanset din virksomheds forretningsmæssige udfordring kan vi hjælpe dig med løsninger inden for revision, skat eller rådgivning.

Vi skal tale om:
Bestil møde
Mange tak

Vi kontakter dig og aftaler nærmere.