Corporate Governance

Med den seneste opdatering af anbefalinger for god selskabsledelse fra april 2010 er der sat flere punkter på dagsordenen for bestyrelsen i de børsnoterede virksomheder. Antallet af anbefalinger er øget - og antallet af anbefalinger, som bestyrelsen årligt skal tage stilling til, er øget betydeligt. Der er stadig tale om et ”følg eller forklar”- princip, men praksis viser, at de fleste virksomheder søger at følge anbefalingerne.

Corporate Governance - hvad er udfordringen?

Med de mange konkrete anbefalinger, som bestyrelsen i børsnoterede virksomheder skal forholde sig til enten årligt eller regelmæssigt, er der risiko for, at drøftelsen og behandlingen af disse mange punkter ikke bliver taget i den ånd, de er tænkt. Drøftelse af anbefalingerne kan også komme til at fylde for meget på bestyrelsens agenda.

Planlæg gerne dagsordenen flere år frem

Det er derfor mere vigtigt nu end tidligere, at bestyrelsesarbejdet og drøftelsen af anbefalingerne for god selskabsledelse tilrettelægges hensigtsmæssigt. Bestyrelsen bør planlægge dagsorden for hele året - eller måske snarere flere år - i god tid.

Vederlagspolitik, bonus og incitamentsprogrammer

Der er kommet mere fokus på selskabernes vederlagspolitik, og især tilrettelæggelse af bonus og incitamentsprogrammer. Det er vigtigt, at incitamentsprogrammerne rent faktisk rummer incitamenter, der understøtter den udvikling, som skaber værdi for virksomheden, aktionærerne og andre interessenter. Det viser sig i praksis at være vanskeligt at opnå. Der er mange faldgruber, man skal undgå.

Compliance og risikostyring i bestyrelserne

Risikostyring er ikke nogen ny disciplin for bestyrelserne, men udfordringen af dreje risikostyring fra at være en ad hoc "compliance øvelse", til at være en naturlig del af bestyrelsens og direktionens strategiske arbejde.

PwC har lavet et hjælperedskab for de selskaber, der ønsker at redegøre for, hvordan selskabet efterlever anbefalingerne. Skemaets anbefalingstekster erstatter ikke anbefalingerne, og der henvises til anbefalingerne for god selskabsledelse for så vidt angår forord, indledninger og kommentarer. Bemærk: Nedenstående skema indeholder Komitéen for god Selskabsledelses anbefalinger af 16. august 2011.
Tjekliste over anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Bliv medlem af Board Forum og hør det seneste nye

Vi sætter med "Board Forum" fokus på bestyrelsens arbejde, og vi søger gennem publikationer, nyhedsbrev, værktøjer og konferencer m.m. at inspirere bestyrelsesmedlemmer til dette arbejde.

 

Mød os...

Uanset din virksomheds forretningsmæssige udfordring kan vi hjælpe dig med løsninger inden for revision, skat eller rådgivning.

Vi skal tale om:
Bestil møde
Mange tak

Vi kontakter dig og aftaler nærmere.