Selvangivelse for virksomheder og selskaber

Vi kan hjælpe jer med at overholde skatteregler og optimere selvangivelsen i forhold til forretningsstrategien. Kontakt vores kompetente skattespecialister til højre.

Få værdiskabende skatterådgivning

Vi har en faglig bredde og dybde lokalt og globalt, som kombineret med en omfattende praktisk erfaring med skatterådgivning sikrer løsninger, der fungerer i praksis. Det omfatter:

  • At din virksomhed efterlever skatteregler og overholder deadlines
  • Vores skattespecialister inden for de brancher, der har specielle skatteregler sikrer, at du anvender den fortolkning af reglerne, som er til størst gavn for selskabet. Læs mere om branchespecifikke skatteregler
  • Et globalt netværk med skattespecialister i 140 lande samarbejder om den bedst mulige løsning
  • Et effektivt styrings- og overvågningsværktøj som giver dig online overblik over selskabers, faste driftssteders skatteforhold i andre lande

Optimér selvangivelsen til forretningsstrategien

Selskabsselvangivelsen er central i kommunikationen med skattemyndighederne, idet den danner grundlag for skatteansættelsen og eventuelle efterfølgende diskussioner med skattemyndighederne. Regler skal overholdes, indtægter og udgifter behandles korrekt, deadline respekteres og din selvangivelse skal understøtte din virksomheds videre udvikling. Det betyder, at du skal:

  • Fortolke og implementere komplicerede skatteregler, der hele tiden ændrer sig
  • Sikre at regler overholdes - ikke mindst de branchespecifikke
  • Sikre at selvangivelsen afspejler den ønskede nationale og international skattestruktur
  • Konstant have overblik over koncernens skattestatus i Danmark såvel som i udlandet
  • Frigøre ressourcer til andre værdiskabende aktiviteter
  • Sikre at skattedokumentationen er i orden og at deadlines overholdes

Brug PwC's tjekliste til skatteopgørelsen!

Vi har udarbejdet en tjekliste, der kan hjælpe dig godt på vej. Vær dog opmærksom på, at det ikke kan erstatte skatterådgivning.
Download tjekliste til skatteopgørelse

Kontakt os

Har du brug for sparring eller vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig, så kontakt os. Du finder kontaktinformation øverst til højre på siden.