Digital indberetning af årsrapporter som XBRL-fil til Erhvervsstyrelsen

Indberet dit Klasse B-selskabs årsrapport til Erhvervsstyrelsen med hjælp fra PwC.

Årsrapporten for 2012 for klasse B-selskaber skal indberettes digitalt til Erhvervsstyrelsen. Den lovpligtige elektroniske indberetning betyder bl.a., at årsrapporten skal indsendes som en digital XBRL-fil.

Vi står klar til at hjælpe dig.

Spar tid og ressourcer – lad PwC klare indberetningen for dig

Vi tilbyder dig en enkel løsning til konkurrencedygtige priser, hvor vi leverer følgende:

  • Den endelige årsrapport i en XBRL-fil
  • Elektronisk indberetning til Erhvervsstyrelsen

På den måde sparer du ikke bare tid og ressourcer. Du undgår også at skulle investere i et nyt system, der kan generere de digitale årsrapporter i XBRL-filer.

Klar til indberetning af de finansielle data?

XBRL står for eXtensible Business Reporting Language og er en it-standard, der anvendes til digital udveksling af finansielle data.

Erhvervsstyrelsen har fastsat tidspunkterne for, hvornår selskaberne i de forskellige regnskabsklasser har pligt til at indberette årsrapporten digitalt:

 

Regnskabsklasse B Årsrapporter med balancedato 31. januar 2012 eller senere
 
Regnskabsklasse C Årsrapporter med balancedato efter den 31. december 2012 - dvs. 2013-regnskaber
 
Regnskabsklasse D Årsrapporter med balancedato efter den 31. december 2013 - dvs. 2014-regnskaber
 
 

Kravet om digital indberetning afhænger af selskabets regnskabsklasse. Selvom et Klasse B-selskab frivilligt har tilvalgt bestemmelser fra Klasse C, betyder det ikke, at fristen udskydes til 2013. Men hvis et Klasse B- eller C-selskab frivilligt aflægger årsrapport (eller koncernregnskab) efter IFRS, så er fristen den samme som for Klasse D, dvs. årsrapporter med balancedato i 2014.

Frist og versioner til indberetning

Bemærk at fristen for indsendelse fortsat er 5 måneder efter regnskabsårets udløb. For børsnoterede selskaber er det dog kun 4 måneder.

For at kunne lave en digital indberetning skal der udarbejdes to versioner af den digitale årsrapport. Din virksomhed skal derfor indsende både en XBRL-fil og en PDF-fil af årsrapporten, som er godkendt på generalforsamlingen. PDF-udgaven kan opstilles på samme måde som den hidtidige årsrapport.

Proces hos PwC

Få hjælp af PwC til din digitale indberetning af årsrapporten. Det praktiske forløb mellem dit selskab og os er følgende:

  1. I sender en scannet version af den godkendte og underskrevne årsrapport i en PDF-fil sammen med en Word- eller Excel-fil af årsrapporten til PwC
  2. PwC udarbejder en XBRL-fil af årsrapporten
  3. PwC udarbejder et print og sender det til validering hos jer
  4. I validerer printet og sender en godkendelse til PwC
  5. PwC indberetter XBRL- og PDF-filerne af årsrapporten i Erhvervsstyrelsens digitale system
  6. PwC fremsender kvittering fra Erhvervsstyrelsen til jer som dokumentation for modtaget indberetning