Administrativ Outsourcing

Business Proces Outsourcing (BPO)

Mange virksomheder forsøger at effektivisere eller optimere deres administration. Men når man taler effektivisering og optimering, bør man også overveje administrativ outsourcing. Derfor vil vi anbefale, at arbejdsgangene gennemgås og analyseres, hvorefter beslutningen for, hvad der er mest rigtigt for din virksomhed, kan tages.

Nogle af fordelene ved at outsource er, at din virksomhed får den rette bemanding til alle opgaver ud fra kompetencer og ressourcebehov. Du sikres uafhængighed af sygdom, ferie, uddannelse og opsigelser. Og så giver det dig råderum til at fokusere på dine kernekompetencer.

Vores outsourcing-funktion assisterer med - eller kan endda helt overtage - et betydeligt antal administrative opgaver. Det kan f.eks. være på følgende områder:
 

 • Finansbogholderi
 • Likviditet
 • Afsætning
 • Indkøb og kreditorer
 • Støtte til ledelsen
 • Medarbejdere og lønadministration
 • Administrativ IT
 • Økonomistyring
 • Eksternt regnskab
 • Koncernregnskab
 • Anden administration
Vi involverer specialister med spidskompetencer som supplement til vores mange bredt funderede administrative medarbejdere, når der er behov for det. Vi kommer med forslag til forbedringer og forenklinger, når vi ser mulighederne.

Ønsker du et bedre grundlag for beslutningen om optimering eller outsourcing, kan vi udføre en analyse i samarbejde med din virksomhed. Herefter kan vi skræddersy en løsning, der tilgodeser det, der er vigtigst for jer.