Board Forum-kontakter

Kim Füchsel
Managing Partner og direktør, København
Tlf: 3945 3216
E-mail

Revision, Regnskab, Skatteforhold, Virksomhedsstiftelse, Virksomhedsomlægning, Fusion, Børsnotering

Alle typer brancher i den private sektor

Brian Christiansen
Partner, statsaut. revisor, København
Tlf: 3945 9080
E-mail

Revision, Intern revision, Corporate governance, CSR, Risk management

Alle brancher i den private sektor

Henrik Steffensen
Global IFRS-partner, København
Tlf: 3945 3214
E-mail

IFRS, Årsregnskabsloven, Selskabslovgivning, Bogføringsloven, Køb og salg af virksomheder, Off. regnskabsaflæggelse

Alle typer brancher i den private og offentlige sektor