Nyt om bestyrelsesarbejde

Ny global bestyrelsespublikation sætter fokus på cybermetrics

18/09/15

Det kan være en udfordrende opgave for bestyrelsesmedlemmer at føre tilsyn med virksomhedens it-initiativer, særligt i forhold til om cybersikkerheden er tilstrækkelig høj.

Bestyrelsens rolle i forhold til familieejede virksomheders CEO-successionsplanlægning

17/09/15

En serie af globale Corporate Governance-rapporter sætter fokus på bestyrelsesarbejdet i familieejede virksomheder. Den seneste rapports omdrejningspunkt er bestyrelsens rolle i forbindelse med virksomhedens CEO-successionsplanlægning.

C20+ by Numbers 2015

11/08/15

PwC har for tredje år i træk lavet analysen ”C20 by Numbers”, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene for C20-virksomhederne. Igen i år har vi set på udviklingen i 1. kvartal af 2015, og som noget nyt har vi kigget på 10 større ikke-børsnoterede selskaber – benævnt som +selskaberne.

Global PwC-rapport sætter fokus på diversitet i bestyrelseslokalet

11/08/15

En ny rapport fra PwC's globale Center for Board Governance stiller skarpt på temaet 'diversitet og køn' i bestyrelseslokalet. "Gender edition"-rapporten udspringer af - og bygger videre på - resultaterne fra PwC's globale Annual Corporate Directors Survey fra 2014.

Global PwC-rapport sætter spot på offentlige virksomheders værdiskabelse

11/08/15

En ny global rapport stiller skarpt på, hvordan statsejede virksomheder kan ejes og styres mere aktivt. Rapporten har bl.a. fokus på de krav, der stilles til lederne af fremtidens statsejede virksomheder, hvor særligt bestyrelsen og ledelsesteamet har behov for.

CXO Magasinet #4 2015

21/05/15

CXO Magasinet #4 2015#4 2015 - Kravene til bestyrelser øges , ”Chairman’s Agenda” sætter fokus på fem markante formænd.

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer – hvad du bør være opmærksom på

16/04/15

Hvervet som bestyrelsesmedlem har ikke alene betydning for det enkelte selskab, men også for bestyrelsesmedlemmets egen økonomi. Vi sætter her fokus på de skattemæssige forhold, der gør sig gældende for bestyrelsesmedlemmer, der modtager honorar for deres hverv.

Bestyrelser bør overveje at vedtage en skattepolitik

14/04/15

Skat er i fokus både nationalt og internationalt og drøftes både politisk og teknisk, ligesom der skabes mange overskrifter og debatter i medierne. Der stilles stadigt større krav til gennemsigtighed om den skat, som selskaberne betaler.

Spændingsfeltet mellem strategi, pejlemærker og KPI-strukturer: En fælles dialogramme for bestyrelse og ledelse

23/03/15

I kølvandet på den økonomiske krises afmatning blæser der nye vinde i bestyrelseslokalerne. Fra at have været ledelsens tætte og aktive medspillere i forhold til driften med særligt fokus på omkostningsbesparelser, fravalg og prioriteringer begynder bestyrelserne i højere grad at zoome ind på at kvalificere og berige den strategiske diskussion.

Bestyrelser skaber merværdi i kraft af evalueringer

13/03/15

Bestyrelser bruger i dag bestyrelsesevalueringer som et værktøj, der kan danne grundlag for løbende forbedringer af bestyrelsens arbejde.