Undersøgelse af økonomisk kriminalitet

Har du mistanke om besvigelser, korruption, bestikkelse eller anden økonomisk kriminalitet i din virksomhed? Mistanke og beskyldninger om økonomisk kriminalitet opstår ofte ud af det blå, og fanger virksomheden helt uforberedt. Både små og store virksomheder har behov for at undersøge mistanker og beskyldninger om økonomisk kriminalitet grundigt, diskret og så hurtigt som muligt. Det er vores erfaring, at håndtering heraf ofte kræver en uforholdsmæssig stor del af den daglige ledelses tid. I mange tilfælde kræver det også et stort fokus fra bestyrelsens side. Her kan PwC hjælpe.

Effektivt, professionelt og diskret

Med vores mangeårige erfaring med undersøgelse af økonomisk kriminalitet kan PwC’s forensic specialister sikre en diskret, professionel og effektiv undersøgelse. Undersøgelsen foretages i al fortrolighed, så du trygt kan fokusere på din virksomheds fortsatte drift.

Vores ydelser omfatter bl.a.:

Iværksættelse af tiltag til minimering af risiko for yderligere tab

Dataanalyse for identificering af mønstre

Sikring og gennemgang af fysiske og elektroniske beviser

Analyse af komplicerede transaktioner, cash flows eller af hele virksomhedens bogholderi

Interview og afhøring af nøglepersoner

Sikring af mistede aktiver

Målrettet baggrundstjek af personer og selskaber i Danmark og udlandet

Fysisk overvågning af personer og lokationer

Assistance på tværs af landegrænser

Vi har stor erfaring med undersøgelser af økonomisk kriminalitet såvel inden for som uden for landets grænser, herunder med assistance fra PwC’s globale netværk samt vores samarbejdspartnere inden for privat efterforskning og overvågning.

Sådan hjælper vi dig

Ring til vores specialister, hvis du har mistanke eller har modtaget beskyldninger om økonomisk kriminalitet i din virksomhed.