Aktieløn og bonusordninger

Med aktie- og bonusordninger kan du motivere mellem- og topledelse, så deres indsats målrettes, og de resultater de skaber afspejles i deres aflønning. Via optionerne får medarbejderen, lederen, direktøren eller bestyrelsen økonomiske gevinster, som bliver større, jo bedre virksomheden præsterer. Det er derfor også en god måde at fastholde nøglemedarbejdere på og at tiltrække dygtige medarbejdere på.

Hvordan tilpasser du aktie- og bonusordninger?

Du står måske over for følgende udfordringer:
 • Tilrettelægge aktie- og bonusordninger så de er skattemæssigt fordelagtige for ledelse og virksomhed
 • Sikre at aktie- og optionsordninger falder ind under særreglerne i Ligningsloven
 • Ved ind- og udstationering af medarbejdere sikre, at optioner mv. tildeles og udnyttes skattemæssigt fordelagtigt
 • Tilpasse udenlandske ordninger til danske forhold
 • Fastlægge, optimere og kommunikere performancebetingelser for aktie- og bonusordninger
 • Benchmarke ordninger med lignende virksomheder

Find frem til den bedste løsning

Har du brug for sparring, eller vil du finde frem til den bedste løsning for netop din virksomhed, så kontakt os for en uforpligtende dialog. Du finder kontaktinformation øverst til højre. Her er et par punkter der kort fortæller, hvad vi kan hjælpe dig med:
 • Sikre at aktie- og bonusordninger er udformet skattemæssigt optimalt
 • Udforme aktieoptioner så de falder ind under særreglerne i Ligningsloven
 • Rådgive om optioner mv. ved ind- og udstationering for at sikre, at regler overholdes og skat optimeres
 • Sikre at udenlandske optionsordninger tilpasses danske lovkrav
 • Løbende tilpasse betingelser for at opnå aktieoptioner mv. samt evt. benchmarke med andre virksomheder