Ledelsens løn og personalegoder

At tilbyde den rigtige reward/benefit understøtter virksomhedens forretningsmål og er samtidig et vigtigt element i arbejdet med at tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere. Kunsten er at vælge de incitamenter, der fungerer bedst og implementere dem, så de overholder de skattemæssige krav og belaster virksomheden minimalt, hvad angår administration og omkostninger.

Tilbyder du den rigtige reward/benefit?

Måske står du over for følgende udfordringer:
  • tilpasse incitamentsaflønning og personalegoder, så de understøtter virksomhedens forretningsstrategi og skaber værdi
  • sikre, at incitamentsaflønning og personalegoder understøtter og fremmer rekruttering, fastholdelse og motivation
  • sikre, at virksomhedens incitamentsaflønning og personalegoder er konkurrencedygtige og fornuftige i forhold til aktionærer og andre interessenter
  • sikre, at personalegoder og incitamentsaflønning er i overensstemmelse med lovgivning og god virksomhedsetik

Personalegoder og løn

Ved at kombinere elementer fra incitamentsaflønning og personalegoder på baggrund af vores erfaring fra Danmark og fra vores globale organisation kan vi forene medarbejder- og ledelsesafløning med virksomheds- og aktionærinteresser. Vi rådgiver bl.a. om:
  • Fleksibel løn
  • Personalebeskatning
  • Aktie- og bonusordninger

Direktørkontrakten

Det er vigtigt at få udarbejdet en direktørkontrakt, hvor alle relevante ansættelsesvilkår er beskrevet. Se mere om under direktørens ansættelsesforhold.

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakt os, hvis du ønsker mere information.