Ejendomsvurdering

Det er SKAT, som foretager ejendomsvurderingerne i Danmark. Ejendomsvurderingerne anvendes til forskellige formål. Den primære anvendelse er selvfølgelig i forhold til den løbende ejendomsbeskatning, men den anvendes også i forhold til f.eks. beskatning ved afståelse af fast ejendom eller generationsskifter.

I forhold til den løbende ejendomsbeskatning anvendes ejendomsvurderingerne til beregning af grundskyld, ejendomsværdiskat (ejerboliger) og dækningsafgift (erhvervsejendomme). For at sikre, at du ikke betaler for meget i ejendomsskat, er det derfor vigtigt, at ejendomsvurderingen er rigtig.
 

Betaler du den rigtige ejendomsskat?

Ejendomsvurderingerne skal i bund og grund udtrykke handelsværdien af ejendommen. Nu skulle man måske tro, at når ejendomsvurderingen foretages af en offentlig myndighed (SKAT), så var der lagt en ”buffer” ind for at sikre, at ejendomsvurderingen i hvert fald ikke oversteg handelsværdien. Det er sådan set også den politiske intention med ejendomsvurderingerne, men det har vist sig ikke at være tilfældet.

I praksis overstiger SKATs ejendomsvurderinger i rigtig mange tilfælde handelsværdien af ejendommen med den følge, at ejendomsskatten bliver for høj. Det har betydet, at antallet af klagesager over ejendomsvurderingen er steget betragteligt i de seneste år, og i langt størstedelen af sagerne ender skatteyderen med at få fuld eller delvist medhold.
 

Hvad skal du gøre, hvis du er i tvivl, om du betaler den korrekte ejendomsskat?

PwC tilbyder at foretage en vurdering af, hvorvidt ejendomsvurderingen er korrekt, og om du i øvrigt betaler den rigtige ejendomsskat.
Vi skal bruge følgende:

  • Kopi af seneste specificerede ejendomsvurdering (både forside og bagside)
  • Oplysning om den konkrete anvendelse af ejendommen.

Fordelen ved at vælge PwC er, at vi i kraft af vores størrelse har et unikt kendskab til ejendomsmarkedet i Danmark, herunder særligt omkring de større byer. Derudover har vi gennem en årrække ført utallige klagesager over ejendomsvurderingerne og opnået betydelige besparelser efter at have beregnet ejendomsskatten for vores kunder.
 

Hvem skal du sende oplysningerne til?

Thomas Booker, Tlf. 8932 5574
Mick Jørgensen, Tlf. 3945 9423
 

Hvad koster det at få beregnet sin ejendomsskat?

PwC tilbyder i udgangspunktet en no cure – no pay-ordning. Det betyder, at du alene skal betale honorar til os, hvis du opnår en besparelse i ejendomsskatten. Hvis det viser sig, at din ejendomsvurdering er korrekt, eller at du af anden årsag ikke opnår en besparelse i ejendomsskatten, skal du ikke betale noget.

 

Kontakt os

Er du interesseret i at få beregnet, hvor meget du reelt bør betale i ejendomsskat? Du finder kontaktinformation øverst til højre.