Personbeskatning og aktionærbeskatning

Reglerne for opgørelse af den skattepligtige indkomst og beregning af skatten er uoverskuelig for de fleste; men især for hovedaktionærer og ejerledere er reglerne komplicerede. Det skyldes bl.a. samspillet mellem reglerne for personer og selskaber, anvendelse af virksomheds- eller kapitalafkastordningen og skattereglerne for værdipapirer. En ændring i virksomhedsform skal planlægges nøje for ikke at udløse skat til betaling.

Vi har omfattende erfaring med rådgivning af hovedaktionærer/ejerledere og har betydelig erfaring i at rådgive om skatteforhold, så de skattemæssige konsekvenser fungerer optimalt både på person- og erhvervssiden.

Dine udfordringer:

 • Selvangivelsen med udfyldelse af alle relevante skemaer og erklæringer
 • Afdækning af de skattemæssige konsekvenser af privatretslige dispositioner f.eks. ved køb og salg af fast ejendom i Danmark eller udlandet, samt køb og salg af aktier
 • Pensionsordninger
 • Generationsskifte
 • Dialog med skattevæsenet
 • Vurdere, hvilke skattemæssige konsekvenser større dispositioner vil få
 • Indhentelse af bindende svar/klage over afgørelser.


Sådan løser vi dine udfordringer
 • Vores omfattende kendskab til skatteregler, kombineret med en omfattende praktisk erfaring i håndtering af skattemæssige forhold, sikrer optimal beskatning af både personen og virksomheden
 • Transaktioner, der involverer køb/salg af fast ejendom eller aktier, kan tilrettelægges, så skatten udskydes eller minimeres
 • Vi kan tilrettelægge pensionsopsparing ud fra de muligheder der er fordelagtige ud fra personlige og virksomhedspolitiske hensyn
 • De skattemæssige overvejelser i et generationsskifte er afgørende for succes for overdrager og for overtager. Vi har tilrettelagt et utal af generationsskifter til familiemedlemmer og til medarbejdere, så det skatte- og afgiftsmæssigt understøtter en forretningsmæssigt optimal løsning
 • En konstruktiv dialog med skattevæsenet er i de fleste tilfælde den bedste og letteste måde at løse problemerne på
 • Ved større dispositioner kan det være hensigtsmæssigt at bede skattevæsenet om bindende svar. Vi har erfaringen i at udforme spørgsmålene, så de bindende svar også er løsningen på dine udfordringer
 • Med et velbegrundet svar kan du ofte undgå tvister, men vi har også erfaring i at vinde skattesager.

 


Kontakt os

Har du brug for råd eller sparring omkring din personbeskatning eller aktionærbeskatning? Vi har stor erfaring indenfor alle aspekter i området. Udfyld kontaktformularen og få et uforpligtende møde med en af vores eksperter.

Mød os...

Uanset din virksomheds forretningsmæssige udfordring kan vi hjælpe dig med løsninger inden for revision, skat eller rådgivning.

Vi skal tale om:
Bestil møde
Mange tak

Vi kontakter dig og aftaler nærmere.