Magasinet til dig, der er Ejerleder

Tema: Strategiske alliancer. Nr. 5/november 2015

PwC har lanceret et nyt magasin til dig, der er ejerleder. Det har vi, da vi i endnu højere grad ønsker at bidrage med inspiration, viden og netværk til netop de ejerledede virksomheder, der er så væsentlige for væksten i Danmark.

I dette nummer sætter vi spot på temaet strategiske alliancer og viser, hvordan alliancer kan være løftestang for at nå ud på nye markeder, samt hvordan alliancer kan give adgang til ny teknologi og ikke mindst til de rette talenter.

Vi har bl.a. spurgt Woomio, TS-gruppen og Hesehus om, hvordan de som ejerledede virksomheder helt konkret arbejder med strategiske alliancer. Derudover kan du læse mere om Årets Ejerleder-kåringerne, hvor vi – fra den 27. oktober 2015 i hele landet – stiller skarpt på, hvordan de danske ejerledede virksomheder skaber succes og værdi ved at arbejde med talent- og kompetenceudvikling.

Velkommen til PwC’s magasin til dig, der er Ejerleder

Vi har glædet os rigtig meget til at dele dette magasin med dig. Magasinet har fået nyt navn – Ejerleder – og det har det, fordi vi ønsker at bidrage endnu tydeligere med inspiration, viden og netværk til netop de ejerledede virksomheder, der er så væsentlige for væksten i Danmark.

Indfri din virksomheds vækstambitioner med strategiske alliancer

Mange SMV’er har i dag et konstant øje på vækst. Ikke alene for vækstens skyld, men fordi vækst giver den enkelte virksomhed mulighed for at vokse, udleve strategien og fortsætte værdiskabelsen – både i forhold til virksomhedens interessenter og ejere.

Alliancen skærper den kommercielle profil

En håndværkers DNA er hans faglige kunnen. Derfor har mange svært ved at vokse. Bedre går det dog, når de slår sig sammen. Det er den landsdækkende kæde af frivillige elinstallatører, TS-gruppen, et godt eksempel på. Ved at udnytte og supplere hinandens kompetencer er kæden i stand til at tiltrække flere og store landsdækkende kunder.

Samarbejder, der er guld værd

En dansk startup-virksomhed hjælper bloggere og firmaer med at danne alliancer, som begge parter kan tjene penge på. En slags datingsite for bloggere og webbutikker, om man vil.

De rette talenter er afgørende

Den øgede konkurrence og de tiltagende krav om mere samarbejde gør, at mange virksomheder i dag har brug for medarbejdere, der kan skabe resultater og samarbejde på et andet niveau og i et andet tempo end tidligere. En tendens, der også kan mærkes hos de danske ejerledede virksomheder, erfarer PwC.

Rekrutteringsstrategien sikrer succesen

Når virksomheden vokser med raketfart, skal der tænkes ud af boksen i jagten på nye medarbejdere. Det ved man i Hesehus, hvor rekrutteringsarbejdet prioriteres lige så højt som vækst og indtjening.

Talent og kompetencer – bag om temaet for Årets Ejerleder 2015

Når virksomheden vokser med raketfart, skal der tænkes ud af boksen i jagten på nye medarbejdere. Det ved man i Hesehus, hvor rekrutteringsarbejdet prioriteres lige så højt som vækst og indtjening.

Ejerlederne klar til at indfri vækstambitioner

Efter flere år med vækstambitioner i venteposition er både virksomheder og marked klar til handling. Det viser et kig på de seneste fire års udvikling i forventningerne til vækst hos de mest succesfulde ejerledere.

Regeringen vil lette byrder og vilkår for de ejerledede virksomheder

En mere enkel erhvervsbeskatning, bedre rammevilkår for generationsskifte og genindførelse af formueskattekursen. Regeringen lægger med sit finanslovforslag for 2016 op til, at de ejerledede virksomheder får bedre vilkår for at skabe vækst.

Ændring til årsregnskabsloven

Folketinget vedtog inden sommerferien den største ændring til årsregnskabsloven siden lovens tilblivelse i 2001.

Tema: Strategiske alliancer. Nr. 5/november 2015

Magasinet til dig, der er Ejerleder

Nr. 1 / Sommer 2013

Hvad er afgørende for danske SMV-virksomheders succes og vækst?

I dette nummer kigger vi blandt andet på det faglige indhold i regeringens nye vækstplan DK samt muligheden for at etablere de såkaldte iværksætterselskaber.

Nr. 2 / Vinter 2014

Hvordan finansierer danske SMV-virksomheder deres væksttiltag?

I dette nummer fokuserer vi på den knappe ressource, som adgang til finansiering er, og de muligheder, man som virksomhedsejer har for at få finansieret den fortsatte vækst.

Nr. 3 / Sommer 2014

SMV’ernes ledelsesagenda

I dette nummer af Update fokuserer vi på, hvordan SMV’er helt konkret arbejder med ledelsesudvikling og strategi, samt hvad ledelsen gør for at pleje og fastholde kunderne.

Nr. 4 / Marts 2015

SMV’ernes vækstambitioner

I dette nummer af Update fokuserer vi på SMV'ernes vækstambitioner og dermed en række vækstfremmende tiltag, som SMV'erne i dag benytter sig af.

Kontakt
Jesper Møller Langvad
Partner, statsaut. revisor
Tlf: 3945 9127
E-mail