Afnotering af selskaber

Her kan du se, hvordan selskaber afnoteres.

Afnotering fra Københavns Fondsbørs

En udsteder har ret til at få et værdipapir slettet fra notering på Københavns Fondsbørs ved anmodning herom, med mindre Københavns Fondsbørs finder, at sletningen ikke er i investorernes, låntagernes eller værdipapirmarkedets interesse.

Et krav er, at et betydeligt flertal af aktionærerne står bag ønsket om afnoteringen, hvilket i praksis betyder, at øvrige aktionærer har været købt ud forinden.

For en dybere gennemgang af reguleringen henviser vi til Børshåndbogen og tilhørende bilagsdel.

Afnotering Dansk Autoriseret Markedsplads

På opfordring af udstederen er det muligt at lade sig afnotere markedspladsen med 3 måneders varsel. Forudsætningen for dette er dog, at markedspladsen skønner, at ophøret ikke er i investorernes, låntageres eller værdipapirmarkedets interesse

Afnotering - Notering i udlandet

Reguleringen varierer fra land til land. Kontakt os, hvis du ønsker at høre nærmere.