Krav til succesfuld børsintroduktion

Som ved enhver større strategisk beslutning kræver det god planlægning at blive børsnoteret. Forberedelserne består af to væsentlige opgaver:

1. Virksomhedens ledelse og forretningsgangene skal begynde at fungere som hos et børsnoteret selskab – både internt og eksternt

Hvis virksomheden i dag ledes af kun en person, betyder dette, at ledelsen skal udvides. Her er det naturligvis bedst, hvis der i ledelsen indgår et medlem, der tidligere har deltaget i en børsintroduktion. Desuden bør modne virksomheder – hvis ikke det allerede sker – udarbejde budgetter og forklare afvigelser mellem budgetter og realiserede tal.

For helt nye virksomheder er prognoser og markedsandele de vigtigste mål for virksomhedens attraktivitet som investeringsobjekt.

2. Medspillerne (dvs. medarbejdere, rådgivere, finansielle formidlere mv.) skal udvælges

En børsnotering vil komme til at tage meget af ledelsens og en række medarbejderes tid. Det kan derfor være nødvendigt med yderligere ansættelser. Valget af finansielle formidlere eller andre, der forestår udbuddet af aktierne (f.eks. advokat og revisor), er desuden væsentligt.

Jo tidligere valget foretages, jo større mulighed har parterne for at lære hinanden at kende inden børsnoteringen. Dette vil lette processen.

Kontakt os

Har du brug for sparring eller vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig, så kontakt os. Du finder kontaktinformation øverst til højre på siden.