Alternativer til børsnotering

Når der er brug for ekstra finansiering, findes der flere alternativer til børsnotering. Nedenfor har vi skitseret de mest almindelige finansieringsformer og de fordele og ulemper, der er forbundet med disse:

Lån hos pengeinstitut

+ : Skal ikke have del i nettooverskud.
- : Lånevilkår afhænger af soliditet, resultat, likviditet mv.


 

Realkreditlån

+ : Skal ikke have del i nettooverskud.
- : Kræver tilstrækkelige aktiver, der kan belånes.


 

Joint venture og lignende

+ : Mulighed for billig finansiering og synergieffekter.
- : Afhængighed af partneren, som samtidig kan være vanskelig at arbejde sammen med.


 

Institutionelle investorer

+ : Simplere end børsintroduktion, da færre parter er involverede.
- : Investorerne skal være professionelle, og prisen kan være dårligere end ved børsintroduktion.


 

Salg af virksomheden

+ : Eksisterende aktionærer kan komme af med deres aktier.
- : Prisen for virksomheden kan være mindre end ved børsintroduktion.


 

Konvertible obligationer

+ : Kan være simplere end børsintroduktion, kreditorer er mere interesserede i virksomhedens fremtid end i sikkerhed for lånet.
- : Investorerne skal være professionelle, og prisen kan være dårligere end ved børsintroduktion. Forholdet kan samtidig ikke umiddelbart bringes til ophør.