Hvad betyder en børsnotering - fordele og ulemper

En børsnotering indebærer følgende fordele

 • Frembringer langsigtet kapital
 • Forøger markedsværdien
 • Letter aktionærers udtræden af virksomheden
 • Gør det lettere at optage lån pga. bedre egenkapital
 • Forbedrer virksomhedens omdømme
 • Giver mulighed for at etablere aktiebaseret aflønning
 • Muliggør billig finansiering
 • Opkøb af andre virksomheder kan lettere ske ved udstedelse af aktier, hvorved likviditeten ikke skades

Men der kan også påregnes nogle ulemper

 • Det er omkostningstungt at blive børsnoteret
 • Det er omkostningstungt at være børsnoteret
 • Afståelse af kontrol med virksomheden og kontrol over virksomhedens fremtidige afkast
 • Der skal gives mere information om virksomheden (kan bl.a. benyttes af konkurrenter)
 • Konstant pres fra investorer om vækst og gode resultater
 • Restriktioner i relation til insider-handel
 • Tidsforbrug til at holde investorer oplyst
 • Kan være vanskeligt/omkostningsfuldt at gøre virksomheden privat igen

Kontakt os

Søg sparring med en erfaren rådgiver på området og find ud af, om det i jeres tilfælde er en fordel at gå på børsen.