Valg af den rigtige markedsplads

Valg af markedsplads er en af de væsentligste beslutninger i forbindelse med en børsintroduktion. Markedspladsen præsenterer nemlig virksomheden over for potentielle investorer, og det er derfor væsentligt, at de har et solidt og positivt indtryk af din virksomhed.

Som virksomhed i Danmark er der mulighed for at lade sig notere på forskellige markedspladser. Den mest kendte er Københavns Fondsbørs (NASDAQ OMX Copenhagen A/S). Af mindre kendte findes bl.a. GXG Markets.

Valg af markedsplads afhænger af flere forhold, f.eks. størrelsen på virksomheden, motivet for at lade virksomheden notere, hvilken type investor virksomheden søger mv.

De primære forskelle på Københavns Fondsbørs og GXG Markets er skitseret nedenfor:

Københavns Fondsbørs

 • Selskaberne skal have drevet virksomhed i typisk tre år
 • Mindst 25 % af aktierne skal være i offentlighedens besiddelse
 • Krav om mindste markedsværdi og spredning – 500 aktionærer
 • Krav om løbende insider-meddelelser om aktiebesiddelser
 • Regnskabsaflæggelse ifølge IFRS
 • Højeste oplysningsforpligtelses-niveau
 • Anbefaling om Corporate Governance
 • Reguleret af EU/Finanstilsynet og Fondsrådet

GXG Markets

 • Selskaberne skal have drevet virksomhed i typisk tre år
 • Krav om løbende insider-meddelelser om aktiebesiddelser
 • Regnskabsaflæggelse  iflg. IFRS
 • Højeste oplysningsforpligtelses-niveau
 • Udarbejdelse af prospekt påkrævet
 • Reguleret af EU/Finanstilsynet og Fondsrådet

Krav til regnskabsaflæggelse hos ikke-børsnoterede virksomheder

Virksomheder, der er noteret på et ikke-reguleret marked, betragtes i regnskabsmæssig sammenhæng som en ikke-børsnoteret virksomhed. Virksomheden skal derfor udarbejde årsregnskab efter årsregnskabslovens bestemmelser for den regnskabsklasse, virksomheden tilhører. Regnskabsbestemmelser for de enkelte regnskabsklasser er beskrevet i Regnskabshåndbogen.