Tjeklister for børsnoterede selskaber

Der gælder en række interne regler for børsnoterede selskaber.
Se også vores disclosure tjekliste og andre IFRS tjeklister og modelregnskaber.

Beskyt jer mod uberettiget videregivelse af intern viden

I henhold til lov om værdipapirhandel skal børsnoterede selskaber udarbejde og vedtage interne regler som sikrer, at intern viden ikke uberettiget gives videre. Tjeklisten er udarbejdet på baggrund af bestemmelserne i lov om værdipapirhandel.
Tjekliste til sikring af, at intern viden ikke uberettiget videregives

Handel med selskabets egne aktier

NASDAQ OMX kræver, at selskaber optaget til handel har udarbejdet og vedtaget interne regler for handel med selskabets egne aktier. Hensigten er at forebygge kurspleje og insiderhandel og sikre tilliden til markedet. Tjeklisten er udarbejdet på baggrund af Fondsbørsens bestemmelser og kommentarer for interne regler for handel med selskabets egne aktier.
Disse regler fremgår af Regler for udstedere af aktier.
Tjekliste for interne regler for handel med selskabets egne aktier

Børsnoterede selskaber skal udarbejde og vedtage interne regler for bestyrelsesmedlemmers, direktørers og andre medarbejderes handel med selskabets aktier (i hht. lov om værdipapirhandel og NASDAQ OMX regler). Hensigten er at forebygge insiderhandel og sikre tilliden til markedet.
Tjekliste for bestyrelsens, direktørers og medarbejderes handel med selskabets aktier

Finanstilsynet har udarbejdet regler for hindring af markedsmisbrug i form af insiderhandel og kursmanipulation (i medfør af værdipapirhandelsloven). Tjeklisten er lavet med udgangspunkt i bekendtgørelse nr. 1179 af 11. oktober 2007, om meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner, insiderlister, underretning om mistænkelige transaktioner, indikationer på kursmanipulation og accepteret markedspraksis (bekendtgørelse om markedsmisbrug).
Insiderlister og indberetning om mistænkelige transaktioner

Selskabets forretningsorden

Selskabsloven stiller specifikke krav til indholdet af forretningsordenen for selskaber med bestyrelse eller tilsynsråd. Disse er alene mindstekravene ifølge loven, som skal sikre, at det enkelte bestyrelsesmedlem eller medlem af tilsynsrådet er opmærksom på sine pligter for så vidt angår de forhold, der er særskilt nævnt.

Kravene skal også gøre det nemmere drage et bestyrelsesmedlem til ansvar, når der er tale om undladelser eller forsømmelser. Tjeklisten er udarbejdet på baggrund af bestemmelserne i selskabslovens § 130.
Tjekliste til selskabets forretningsorden

Corporate Governance

Nedenstående tjekliste et hjælperedskab for selskaber, som gerne vil redegøre for, hvordan selskabet efterlever anbefalingerne. Skemaets anbefalingstekster erstatter ikke anbefalingerne. PwC henviser til anbefalingerne for god selskabsledelse for så vidt angår forord, indledninger og kommentarer. Tjeklisten bygger på Komitéen for god Selskabsledelses anbefalinger af 16. august 2011.
Tjekliste over anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse