Øvrige forensic ydelser

Restsager og konflikter kræver ofte sagkyndig assistance til dokumentation af bl.a. økonomiske krav.

En hjælpende hånd

PwC’s forensic specialister har stor erfaring med at assistere virksomheder, advokater, myndigheder, forsikringsselskaber o. lign. med at frembringe og vurdere objektive og målrettede økonomiske dokumentationsgrundlag til brug for konfliktmægling, voldgift, civile retssager og forhandlinger generelt. Vi hjælper bl.a. med:

  • Syn og skøn
  • Konfliktanalyser, herunder ekspertudsagn, vidneforklaringer, forhandlinger, vurdering og gennemgang af tabsopgørelser m.v.
  • Kontraktefterlevelse, herunder sikre dokumenteret og korrekt overholdelse af aftalevilkår i fx indgået royalty- og licensaftaler
  • Forsikringsskader, herunder assistance med validering af driftstabsopgørelser, meromkostninger, varelagertab, tab af erhvervsevne, tabt arbejdsfortjeneste, tab efter virksomhedskriminalitet m.v.
Mød os...

Uanset din virksomheds forretningsmæssige udfordring kan vi hjælpe dig med løsninger inden for revision, skat eller rådgivning.

Vi skal tale om:
Bestil møde
Mange tak

Vi kontakter dig og aftaler nærmere.